Nieuw in de OR

De vliegende start voor nieuwe leden

Belangrijk voor elke nieuwe speler. Leer de regels van het spel kennen. Welke positie heb je als OR in je organisatie? Wat is adviesrecht? Wat is instemmingsrecht? Hoe gebruik je de regels in praktijk? Hoe eerder je de regels van het spel snapt en kunt toepassen, hoe behendiger je volgende stappen kunt zetten.

Wat we doen
We behandelen onderwerpen als de Wet op ondernemingsraden en de positie van de OR bij besluitvorming. Je leert de hoofdlijnen van de wet kennen en er goed je weg in vinden. Je legt de basis voor goed overleg en ontwikkelt souplesse om je nieuwe kennis toe te passen binnen je eigen organisatie.

Hoe we dit doen
De trainer start elk onderdeel met een inhoudelijke inleiding. Er is ruimte voor discussie. Je doet veel praktische oefeningen.

Resultaat

 • je begrijpt de hoofdlijnen van de Wet op ondernemingsraden (WOR)
 • je begrijpt de belangrijkste artikelen uit de WOR
 • je kent het verschil tussen advies-, instemmings- en initiatiefrecht
 • je kent de belangrijkste bevoegdheden van de OR
 • je weet de positie van de OR ten opzichte van de bestuurder en je achterban
 • je bent je bewust van de basisprincipes van goed overleg

Meer informatie?
We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76

Kun je niet op een van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 14 nov. '18  

  14 nov.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 13 dec. '18  

  13 dec.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 15 jan. '19  

  15 jan.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 12 feb. '19  

  12 feb.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 14 mrt. '19  

  14 mrt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 16 apr. '19  

  16 apr.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 16 mei '19  

  16 mei
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 13 jun. '19  

  13 jun.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 10 sep. '19  

  10 sep.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 1 dag
 • 365,- p.p.
 • 08 okt. '19  

  08 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim/goed-overleg