Communicatie en belangrijke beleidsterreinen

Communicatie van de medezeggenschap én kennis van belangrijke beleidsterreinen

Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg
Sociaal beleid, financiën en arbo zijn belangrijk voor de medezeggenschap. Met deze drie beleidsterreinen leg je een brede basis. De achterban wil op een heldere en toegankelijke manier geïnformeerd zijn. Dat vraagt om begrijpelijke taal, een toegankelijke stijl en een aantrekkelijke vorm. Je gaat aan de slag met teksten waarbij je leert variëren met stijl en omvang van een tekst. Dankzij deze training zien collega’s voortaan uit naar de berichten van de medezeggenschap.


Wat je leert
Na deze module:
– weet je wat nodig is om de achterban op een heldere en toegankelijke wijze te informeren en kun je wervende teksten schrijven;
– en heb je basiskennis van drie belangrijke beleidsterreinen sociaal beleid, financiën en arbo;
- weet je waar je meer informatie kunt vinden over deze drie beleidsterreinen.

Hoe je dit leert
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt duidelijke uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. En nieuwe kennis en inzichten pas je direct toe in opdrachten die gaan over jouw situatie.

Deze module bestaat uit twee cursusdagen. We verwachten dat je voor de eerste cursusdag wat materiaal leest. Tijdens de bijeenkomsten verzamel je gegevens voor de studieopdrachten van deze module. Daarnaast heb je na de laatste dag nog tijd nodig om je studieopdrachten af te maken. We schatten in dat je hiervoor in totaal gemiddeld 8 uur nodig hebt.

Proeve van bekwaamheid
Je sluit deze module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Als je alle drie de modules van leergang 1 Nieuw als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap, binnen anderhalf jaar afrondt, ontvang je ook een certificaat van de VASMO (vereniging ambtelijk secretaris medezeggenschapsorganen). Als je daarnaast de opleiding aanvult met één van onze plusmodules ontvang je ook nog een getuigschrift van het CPION. Goed voor de volgende stap in je carrière!

Praktisch
-
Elke module bestaat uit twee dagen. Afhankelijk van je keuze zijn die aaneengesloten of met een maand er tussen.
- De locatie is afhankelijk van je keuze in Utrecht of in Driebergen-Rijsenburg.
- Voor sommige modules schaf je zelf een aanvullend studieboek aan. Op de boekenlijst kun je zien, welke voor deze leergang van toepassing zijn.

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Leergang ambtelijk secretaris I module "Communicatie en belangrijke beleidsterreinen" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 31 mei '21 tot 01 jun. '21  

  31 mei
  09:00 - 16:30

  01 jun.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris I module "Communicatie en belangrijke beleidsterreinen" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 10 sep. '21 tot 01 okt. '21  

  10 sep.
  09:00 - 16:30

  01 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim