Arbo in tijden van Corona online

Ontdek van de rol van de OR

ambtelijk secretaris
De afgelopen maanden heeft corona ongetwijfeld een grote rol gespeeld in jouw organisatie. en dat zal ook nog wel een tijd zo blijven… Veel vraagstukken voor de OR over corona hebben raakvlakken met arbo. Denk maar aan een goede thuiswerkplek, gebruik van beschermingsmiddelen en werkdruk. De kans is groot dat de OR hierover vragen en signalen van de collega’s ontvangt. Tijd om je kennis over arbo op te frissen en toe te passen op de actualiteit!

Wat we doen
In deze cursus behandelen we de hoofdlijnen van de Arbowetgeving. We leggen steeds de link naar actuele corona gerelateerde vraagstukken. Wat mag, moet en kan er? Je doet inzicht op in de rollen en verantwoordelijkheden binnen het arbo-speelveld. En je ontdekt op hoe de OR zijn rol op een effectieve manier kan invullen op het gebied van corona en arbeidsomstandigheden.

Hoe we dit doen
Deze cursus bieden we online aan, in twee losse dagdelen. Tussen de dagdelen heb je de mogelijkheid je nieuwe kennis en inzichten te gebruiken in de praktijk. In het tweede dagdeel gaan we verder de diepte in en is er ruimte voor jouw eigen vraagstukken. De trainer start elk onderdeel met een inhoudelijke inleiding. Er is ruimte voor discussie. Je doet veel praktische oefeningen.

Resultaat

  • je kent de achtergronden van de Arbowet
  • je kunt afgewogen je mening vormen over de organisatie van arbeidsomstandigheden en de manier waarop jouw bedrijf omgaat met coronavraagstukken
  • je kunt een analyse maken van arbo-risico’s en noodzakelijke oplossingen, specifiek gekoppeld aan de actuele situatie met corona
  • je hebt een plan opgesteld om invloed te hebben op arbo- en coronagerelateerde vraagstukken

Kun je niet op één van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim