Atim Paraat

Jouw abonnement op expertise

Zit je OR met een juridische, organisatorische of andere expliciete vraag in zijn maag en zoek je snel antwoord? Bel of mail ons. We helpen jouw OR snel weer verder.

Kennis en inzicht
ATIM Paraat is een helpdesk voor ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen. We helpen je met deskundigheid op elk terrein: financiën, wet- en regelgeving, communicatie, bedrijfs- en bestuurskunde, sociaal beleid … en natuurlijk medezeggenschap. Je concrete vraag kan dus zo gek niet zijn of we hebben er praktisch direct telefonisch een antwoord op.

Als OR kun je een jaarabonnement op ATIM Paraat nemen. Je geniet van de volgende voordelen:

  • brede deskundigheid permanent onder handbereik
  • persoonlijk antwoord
  • voor elk OR-lid bereikbaar
  • gratis deelname voor maximaal drie personen aan de minicongressen
  • hulp bij verzoek tot bemiddeling of inschakelen van externe specialisten
  • één prijs voor het hele jaar.

Abonnementsprijs
In de prijs voor een abonnement houden we rekening met de omvang van de ondernemingsraad:

  • 3 leden: € 300,-
  • 4 t/m 7 leden: € 357,-
  • 8 t/m 15 leden: € 714,-
  • > 15 leden: € 1.060,80

Over deze prijzen berekenen we 21% BTW.


OR cursus, OR training

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Kusters
Mail naar rkusters@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 96 77

OR cursus, OR training

Rob Kusters

rkusters@atim.eu

06 - 22 56 96 77

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim