Beleid en het belang voor medezeggenschap

Tot op de bodem van beleid

ATIM-DASMO-blokje.jpg
Als ambtelijk secretaris van het medezeggenschapsorgaan draai je je hand niet meer om voor notulen, agenda’s en advies- en instemmingsbrieven. Nu wil je aan de slag met beleid. Je weet hoe een beleidsproces in elkaar zit en kent verschillende beleidsniveaus. Je kunt verschillende analysemodellen toepassen. Je kunt zelf beleidsmatig werken en je weet hoe je de medezeggenschap kunt helpen bij het opstellen van een eigen missie en een visie.
ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Leergang ambtelijk secretaris II module "Beleid en het belang voor medezeggenschap" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 11 mei '20 tot 08 jun. '20  

  11 mei
  09:00 - 16:30

  08 jun.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Beleid en het belang voor medezeggenschap" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 07 sep. '20 tot 08 sep. '20  

  07 sep.
  09:00 - 16:30

  08 sep.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Beleid en het belang voor medezeggenschap" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 06 nov. '20 tot 11 dec. '20  

  06 nov.
  09:00 - 16:30

  11 dec.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim