Leergang Coachingsvaardigheden

ATIM-DASMO-blokje.jpg
Een ambtelijk secretaris (AS) is vaak de continue factor voor een ondernemings- of cliëntenraad. Voor de leden en het Dagelijks Bestuur zijn jouw kennis en vaardigheden heel waardevol. Een welkome aanvulling daarop kan coaching zijn. In deze driedaagse leergang is er aandacht voor jouw coachingsvaardigheden en voor de wijze waarop je die kunt inzetten.

Werkwijze
De leergang is interactief. We experimenteren en reflecteren en vullen aan met theorie en experimenteren weer opnieuw. Tussen de bijeenkomsten gaat dit door, met behulp van concrete opdrachten.

Inhoud
Dag 1: Algemene context en persoonlijk plan

De eerste dag draait om de ruimte die je als ambtelijk secretaris hebt voor een coachende rol en voor verschillende stijlen van leren. Vervolgens oefen je concreet met algemene principes van coaching. Er is ruimschoots aandacht voor theoretische achtergronden vanuit onder andere ‘Positieve psychologie’ en ‘Oplossingsgericht coachen’.

Dag 2: Coaching in de praktijk
De tweede dag staat de kracht van overtuigingen en gedachten in leer- en veranderingsprocessen centraal. Je leert wat voor een beweging zorgt of voor een rem, zowel bij jezelf als bij een ander. Hoe herken je patronen en hoe kun je deze bespreekbaar maken? Je weet welke interventies je kunt inzetten in de coaching. Bovendien scherpen we jouw gesprekstechnieken aan.

Dag 3: Coachen van het team
De derde dag staat in het teken van het team. Welke factoren dragen bij aan een goed functionerende ondernemings- of cliëntenraad? En op welke wijze kun je – als ambtelijk secretaris – daaraan een bijdrage leveren? Soms kun je daarvoor expliciete interventies inzetten, soms juist impliciete.

Voor wie? De driedaagse leergang Coachingsvaardigheden voor ambtelijk secretarissen is geschikt voor ervaren ambtelijk secretarissen en cliëntenraadondersteuners, met het niveau van ATIM-DASMO-leergang 2.

Resultaat
In deze leergang ontwikkel je nieuwe inzichten, handvatten en vaardigheden, waarmee je op een coachende wijze de leden van de ondernemings- of cliëntenraad kunt ondersteunen in hun leerproces en groei.

Data en tijden
Dag 1: 24 april 2020
Dag 2: 15 mei 2020
Dag 3: 5 juni 2020
Alle dagen ben je van harte welkom bij Aristo Meeting Center in Utrecht van 09.30 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Servicecentrum ATIM-DASMO
Mail naar info@atim-dasmo.nl
of telefoon 030-233 45 22

Coachingsvaardigheden

 • 3 dagen
 • 999,- p.p.
 • 24 apr. '20 tot 05 jun. '20  

  24 apr.
  09:00 - 16:30

  15 mei
  09:00 - 16:30

  05 jun.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim