Perspectiefverschillen duiden en vertalen

De ambtelijk secretaris als gids voor goed overleg

ATIM Dasmo Leergangen

Het overleg tussen raad en bestuurder is een belangrijk moment om te werken aan betere besluitvorming. In je rol als ambtelijk secretaris kun je beide partijen in dit overleg ondersteunen en adviseren. Het zal je vast bekend voorkomen dat bestuurder en raad vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde onderwerp kijken. In deze module ontdek je hoe je deze perspectieven zó kunt vertalen dat bestuurder en raad er weer constructief overleg over kunnen voeren.

Wat je leert

Na afloop van deze module kun je:

 • passende acties bedenken en uitwerken om in positie te komen als adviseur voor raad en bestuurder
 • benoemen op welke momenten en op welke manieren je vanuit jouw rol kunt bijdragen aan de samenwerking tussen raad en bestuurder
 • verschillende perspectieven van raad en bestuurder op hetzelfde onderwerp herkennen en duiden
 • gespreksvaardigheden gebruiken tijdens het overleg, waardoor beide partijen hun belangen kunnen toelichten en erover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Hoe je dit leert

Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je oefent met behulp van een trainingsacteur interventies die je kunt doen tijdens een overlegvergadering. Je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht die gaat over jouw situatie.

We verwachten dat je voor de cursusdag wat materiaal leest. Daarnaast heb je na de bijeenkomst nog tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor in zo’n 4 uur nodig hebt.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Voor wie?

Voor ambtelijk secretarissen die Leergang 2 of 3 willen aanvullen met een Masterclass.

Certificaat

Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze masterclass in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Twijfel je of dit de juiste training voor je is? Neem dan contact met ons op.

Masterclass De ambtelijk secretaris als gids voor goed overleg

 • 1 dag
 • 500,- p.p.
 • 27 okt. '22  

  27 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.