Groepsdynamiek en samenwerking

Samen werken of samenwerken?

ATIM-DASMO-blokje.jpg
Door jouw unieke positie zie je goed wat er speelt in de raad. Je wilt de groep steeds een stap vooruit helpen. Je coacht, ondersteunt, werkt nieuwe leden in, bemiddelt én je bewaakt je eigen rol daarbij. We gaan in op al deze aspecten.


Wat je leert
Na deze module:
- kun je analyseren wat er speelt in de groepsontwikkeling van jouw raad en heb je tools in handen om daarop in te spelen

Hoe je dit leert
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt duidelijke uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. En nieuwe kennis en inzichten pas je direct toe in opdrachten die gaan over jouw situatie.

Deze module bestaat uit twee cursusdagen. We verwachten dat je voor de eerste cursusdag wat materiaal leest. Tijdens de bijeenkomsten verzamel je gegevens voor de studieopdrachten van deze module. Daarnaast heb je na de laatste dag nog tijd nodig om je studieopdrachten af te maken. We schatten in dat je hiervoor in totaal gemiddeld 8 uur nodig hebt.

Proeve van bekwaamheid
Je sluit deze module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Als je alle drie de modules van leergang 3 De ambtelijk secretaris als adviseur, binnen anderhalf jaar afrondt, ontvang je ook een certificaat van de VASMO (vereniging ambtelijk secretaris medezeggenschapsorganen). Als je daarnaast de opleiding aanvult met één van onze plusmodules ontvang je ook nog een getuigschrift van het CPION. Goed voor de volgende stap in je carrière!

Praktisch
-
Elke module bestaat uit twee dagen. Afhankelijk van je keuze zijn die aaneengesloten of met een maand er tussen.
- De locatie is afhankelijk van je keuze in Utrecht of in Driebergen-Rijsenburg.
- Voor sommige modules schaf je zelf een aanvullend studieboek aan. Op de boekenlijst kun je zien, welke voor deze leergang van toepassing zijn.

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Leergang ambtelijk secretaris III module "Groepsdynamiek en samenwerking" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 07 jun. '21 tot 08 jun. '21  

  07 jun.
  09:00 - 16:30

  08 jun.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris III module "Groepsdynamiek en samenwerking" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 05 jul. '21 tot 06 sep. '21  

  05 jul.
  09:00 - 16:30

  06 sep.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris III module "Groepsdynamiek en samenwerking" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 09 dec. '21 tot 10 dec. '21  

  09 dec.
  09:00 - 16:30

  10 dec.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim