Dynamiek en samenwerking in de groep

Samen werken of samenwerken?

ATIM-DASMO-blokje.jpg
Door jouw unieke positie zie je goed wat er speelt in de raad. Je wilt de groep steeds een stap vooruit helpen. Je coacht, ondersteunt, werkt nieuwe leden in, bemiddelt én je bewaakt je eigen rol daarbij. We gaan in op al deze aspecten. Naast een goede onderlinge samenwerking in de raad is ook de samenwerking met de bestuurder, achterban en andere stakeholders van belang om het medezeggenschapsproces te verbeteren.
ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Leergang ambtelijk secretaris III module "Groepsdynamiek en samenwerking" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 29 jun. '20 tot 31 aug. '20  

  29 jun.
  09:00 - 16:30

  31 aug.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris III module "Groepsdynamiek en samenwerking" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 10 dec. '20 tot 11 dec. '20  

  10 dec.
  09:00 - 16:30

  11 dec.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim