Bewust ruimte geven aan alle meningen in je OR

Deep Democracy

ATIM Dasmo Leergangen

Wil je ruimte geven aan alle meningen in je OR? De wijsheid van de minderheid aanboren? Deep democracy is een zienswijze, theorie en een methode in één, die helpt om álle kennis en wijsheid in je groep zo goed mogelijk te benutten voor gedragen besluitvorming.

Wat je leert

Na afloop van de bijeenkomst kun je:

 • verwoorden wat de grondbeginselen van Deep Democracy zijn en uitwerken hoe je die principes kunt inzetten in jouw OR-werk
 • besluitvormingsprocessen en je eigen rol(len) in de groep duiden. Neutraliteit is daarin een belangrijk begrip
 • ervoor zorgen dat alle stemmen en perspectieven in de OR gehoord worden. Zo help je echt gedragen besluitvorming tot stand komen.

Hoe je dit leert

Je krijgt uitleg over begrippen als check-in & check-out, de ijsberg, autocratische besluitvorming en sabotagegedrag. We laten je aan den lijve ervaren hoe Deep Democracy te werk gaat én wat het oplevert. Je voert een gesprek op voeten. Je doorloopt de stappen om tot besluiten te komen, waarbij alle stemmen en perspectieven gehoord worden. Jouw ontdekkingen vertaal je naar jouw eigen situatie in de OR. Je werkt uit hoe je vanuit een neutrale positie invloed kunt uitoefenen op het functioneren van de OR.
We verwachten dat je ter voorbereiding op deze module voorbereidend leeswerk doet. Daarnaast heb je na de bijeenkomst nog tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor zo’n 4 uur nodig hebt.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Voor wie

Deze dag maakt deel uit van de masterclasses voor ambtelijk secretarissen die de leergangen volgen. Beginnend of ervaren, je bent van harte welkom!
Deze dag is ook heel geschikt voor voorzitters en andere OR-leden die de OR verder willen helpen in besluitvorming. Tip voor voorzitters: interessante combinatie met de training succesvol voorzitten!

Certificaat

Je sluit de masterclass af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze masterclass in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Twijfel je of dit de juiste OR cursus voor je is? Neem dan contact met ons op.

Masterclass Deep Democracy

 • 1 dag
 • 440,- p.p.
 • 25 okt. '22  

  25 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.