Draagvlak en weerstand

Inzicht in emoties en groepsdynamiek

OR cursus, OR training
Veranderingen in een organisatie gaan onvermijdelijk gepaard met emoties. Begrijpelijk. Leer hoe je ermee kunt omgaan. Bekwaam je in het ombuigen van negatieve krachten en benutten van draagvlak.

Wat we doen
We behandelen de psychologische aspecten die spelen bij het verwerken van veranderingen. Als deelnemer breng je een eigen casus in. We gaan in op de mogelijkheden om weerstand te duiden en beheersen. We bespreken waaruit draagvlak kan ontstaan.

Hoe we dit doen
De docent geeft duidelijk en kort uitleg bij ieder onderwerp. Er is ruimte voor discussie en je doet praktische oefeningen.

Resultaat

  • je begrijpt de verschillende menselijke reacties op veranderingen
  • je hebt handvatten gekregen om emoties bij veranderingen positief te benutten
  • je bent goed in staat tot reflectie op je eigen handelen
  • je treedt met vertrouwen reacties op veranderingen tegemoet

Meer informatie?
Dit is typisch een onderwerp dat ook geschikt is voor een incompany-training. We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel:

Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76
Algemeen: info@atim.eu, 030 - 233 45 22

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim