Meepraten en meedenken

Initiatiefrecht: meer invloed voor de raad

ATIM Dasmo Leergangen

De medezeggenschap wil graag invloed hebben op het organisatiebeleid en dus meepraten en meedenken. Als ambtelijk secretaris kun je daar heel goed bij ondersteunen.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft ondernemingsraden advies- en instemmingsrecht bij belangrijke besluiten. De OR mag ook zelf met voorstellen te komen. Dit initiatiefrecht is een mooi instrument om eigen ideeën vorm te geven.
Een cliëntenraad kent een vergelijkbaar recht, namelijk het ongevraagde advies. Als ambtelijk secretaris kun je de ondernemings- of cliëntenraad ondersteunen en helpen het initiatiefvoorstel goed aan te pakken en te onderbouwen met een analysemodel.

Wat je leert

Na afloop van deze module kun je:

  • de raad ondersteunen met het opstellen van een initiatiefvoorstel
  • de raad de wettelijke procedure uitleggen
  • verschillende analysemodellen toepassen om tot een voorstel te komen
  • en de raad helpen met zijn argumentatie voor het voorstel.

Hoe je dit leert

Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht, om te komen tot een initiatiefvoorstel voor je raad.
We verwachten dat je voor deze bijeenkomst wat materiaal leest. Na de bijeenkomst heb je tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten dat je daarvoor zo’n 6 uur nodig hebt.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Voor wie?

  • Voor ambtelijk secretarissen die Leergang 2 of 3 willen aanvullen met een Masterclass.
  • Als losse trainingsdag voor ambtelijk secretarissen of voorzitters/secretarissen die interesse hebben in het initiatiefrecht.

Certificaat

Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze masterclass in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Twijfel je of dit de juiste training voor je is? Neem dan contact met ons op.

er zijn geen data, neem contact op

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.