OR cursus, OR training, ambtelijk secretaris

Verdiep je in arbeidsrecht

Juridische special

09:00 - 16:30

Verstevig de juridische kennis die je in huis hebt. Met deze kennis kun je in jouw ondernemingsraad praktisch, duidelijk en nog gerichter meedenken bij een advies- of instemmingsvraag.

Wat je leert
Je legt een stevig fundament voor jouw kennis over arbeidsrecht of ambtenarenrecht (je bent al bekend met de Wet op ondernemingsraden). We behandelen onderwerpen als arbeidsoverkomst, rechtspositieregelingen, ontslagrecht, collectief ontslag en het sociaal plan. Je ontdekt wie welke rol speelt als er veranderingen zijn met effect op een van deze terreinen.

We praten je ook bij over actualiteiten in het medezeggenschapsrecht. Je gaat naar huis met veel nieuwe kennis die je hebt toegepast in praktijksituaties. Dankzij jouw extra parate juridische kennis kun je iedereen helpen om beter geïnformeerd een constructief besluit te nemen of advies uit te brengen.

Hoe je dit leert
De eerste dag staat in het teken van kennis vergaren. Een jurist geeft heldere uitleg van de juridische aspecten van de individuele arbeidsoverkomst, individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden. We gaan in op het ontslagrecht, collectief ontslag en het sociaal plan.

De tweede dag pas je je nieuw verworven kennis toe, onder andere in de presentatie van een zelf geselecteerd vraagstuk voor jouw OR. In de middag neem je deel aan het ATIM-minicongres over actuele jurisprudentie. Er is beide dagen veel ruimte voor vragen, discussie en casussen uit de praktijk.

Extra pluspunt
Bij succesvol afronden van deze Juridische Special ontvang je een certificaat.

Praktisch

 • De Juridische Special beslaat twee dagen.
 • De prijs is € 760,- per persoon. Dit bedrag is btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch. Ook inbegrepen is een borrel na afloop van de tweede dag. Niet inbegrepen is het te gebruiken studieboek.
 • Je krijgt een korting van € 150,- op deze special wanneer je een abonnement hebt op ATIM Paraat, of wanneer je een abonnement hierop neemt bij inschrijving.
 • Je schaft zelf het te gebruiken studieboek aan. Meer informatie hierover ontvang je na je inschrijving.
 • De locatie is in (de buurt van) Utrecht. Er is goede parkeergelegenheid en de locatie is goed met het openbaar vervoer bereikbaar. De exacte adresgegevens worden je toegestuurd.

Juridische special (2 dagen)

 • 2 dagen
 • 760,- p.p.
 • 24 sep. '20 tot 29 okt. '20  

  24 sep.
  09:00 - 16:30

  29 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim