Juridische special

Primair en voorgezet onderwijs

ambtelijk secretaris
Verstevig als ambtelijk secretaris of bestuurssecretaris de juridische kennis die je in huis hebt. Zo kun je medezeggenschapraden kritisch, duidelijk en nog gerichter vooruit helpen bij een advies- of instemmingsvraag. Of als je bestuurssecretaris bent: zo kan je nog beter een medezeggenschapstraject stroomlijnen.


Wat je leert
Je legt een stevig fundament voor jouw kennis over arbeidsrecht en ambtenarenrecht (je bent al bekend met de Wet medezeggenschap op Scholen).

Je gaat naar huis met veel nieuwe kennis die je hebt toegepast op praktijksituaties. Dankzij jouw extra parate juridische kennis kun je MR-leden helpen om beter geïnformeerd een constructief besluit te nemen of advies uit te brengen.

Hoe je dit leert
De eerste dag staat in het teken van kennis vergaren. Een jurist geeft heldere uitleg van de juridische aspecten van de individuele arbeidsoverkomst, individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden. Je ontdekt wie welke rol speelt als er veranderingen zijn met effect op een van deze terreinen. We gaan in op het ontslagrecht, collectief ontslag en het sociaal plan. Er is veel ruimte voor voorbeelden en vragen uit jouw eigen praktijk. Zo komt de theorie direct tot leven.

Voor deelnemers in het openbaar onderwijs geldt dat ze tot 2020 nog met het ambtenarenrecht te maken hebben. Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verandert dat. Je krijgt daarom ook uitleg over de verschillen tussen het ambtenaren- en het arbeidsrecht. Je ontdekt met welke veranderingen je maken krijgt en welke rol de medezeggenschap daarbij kan hebben.

De tweede dag pas je je nieuw verworven kennis als ambtelijk secretaris toe, onder andere in de presentatie van een zelf geselecteerd vraagstuk voor jouw MR (of organisatie). Ook gaan we in op jouw rol: hoe kan je met deze kennis zorgen voor een constructief en effectief medezeggenschapstraject? Daar gaat het uiteindelijk om.

Extra pluspunt
Bij succesvol afronden van deze Juridische Special ontvang je een certificaat.

Praktisch

  • De Juridische Special beslaat een hele dag en een vervolgdagdeel.
  • De eerste dag is op 18 maart 2019, het vervolg is op 18 april (‘ochtends).
  • De prijs is € 550,- per persoon. Dit bedrag is btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch.
  • Niet inbegrepen bij de prijs inbegrepen is het te gebruiken studieboek. Dat schaf je zelf aan. Meer informatie hierover ontvang je na je inschrijving.
  • De locatie is Aristo in Utrecht. Met de trein heel goed bereikbaar en er is ook voldoende parkeergelegenheid.

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim