Kwaliteiten, feedback en netwerken

Wie ben ik, wat kan ik (nog leren?)

ATIM-DASMO-blokje.jpg
Je bent je steeds meer bewust van je eigen kwaliteiten. De leden van het medezeggenschapsorgaan waarvoor je werkt, zien dat ook. Steeds vaker vragen ze je namelijk om je mening. Zowel over de inhoud van een beleidsvoorstel als over de wijze waarop het proces verloopt. Je werkt prettig samen met hen en je kunt heldere feedback geven en ontvangen. Tijdens de leergang bespreek je de dilemma’s die je als ambtelijk secretaris tegenkomt. Je leert een heldere presentatie te geven en je kent de waarde en het belang van netwerken.
ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Leergang ambtelijk secretaris II module "Kwaliteiten, netwerken en feedback" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 29 jun. '20 tot 31 aug. '20  

  29 jun.
  09:00 - 16:30

  31 aug.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Kwaliteiten, netwerken en feedback" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 02 jul. '20 tot 03 jul. '20  

  02 jul.
  09:00 - 16:30

  03 jul.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Kwaliteiten, netwerken en feedback" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 09 nov. '20 tot 10 nov. '20  

  09 nov.
  09:00 - 16:30

  10 nov.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Kwaliteiten, netwerken en feedback" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 08 jan. '21 tot 05 feb. '21  

  08 jan.
  09:00 - 16:30

  05 feb.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim