Leergang Ambtelijk Secretaris II

Voor duizendpoten met ervaring

ambtelijk secretaris

Deze cursus word gegeven door:

ambtelijk secretaris
Mirjam Kousbroek
ambtelijk secretaris
Helmi Kaskens
De eerste kneepjes van het vak van ambtelijk secretaris heb je al onder de knie. Je wil wel doorgroeien naar het niveau van een beleidsmedewerker. Deze leergang is dan geknipt voor jou.

Wat je leert
Je leert werken met beleid. Duikt in wet- en regelgeving die de OR verder helpt en versterkt je presentatievaardigheden. Je wordt nog meer bedreven het organiseren en structureren van het OR-werk. Raakt thuis in het opstellen van een OR-visie, om ermee te werken. Planmatig coördineer je na deze leergang de achterbancommunicatie, verkiezingen en scholing. We leren je omgaan met de dilemma’s die je als ambtelijk secretaris vaak tegenkomt.

Hoe je dit leert
Je krijgt steeds duidelijke uitleg over de onderwerpen en nieuwe kennis pas je direct toe in praktijkopdrachten die je meeneemt naar je werkplek. De opdrachten zijn zo veel mogelijk gericht op jouw eigen werksituatie. Je wisselt ervaringen uit met actieve vakgenoten uit andere organisaties.

Lees onderaan de pagina meer over het volledige programma van de leergang. Houd rekening met ongeveer 25 uur aan benodigde tijd voor opdrachten buiten de bijeenkomsten.

Tips onderweg
Gedurende de periode van de leergang kun je vragen stellen aan ATIM Paraat. Hiervoor betaal je niets extra.

Proeve van bekwaamheid ambtelijk secretaris
Je sluit de leergang af met een erkend certificaat op het niveau van beleidsmedewerker (VASMO). Tevens wordt een getuigschrift opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION. Goed voor de volgende stap in je carrière!

Praktisch

 • De leergang beslaat zes dagen: driemaal twee aaneengesloten dagen.
 • De prijs is € 2.490,- per persoon. Dit bedrag is btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en uitgebreide documentatie. Een overnachting is niet bij de prijs inbegrepen.
 • De locatie is altijd in (de buurt van) Utrecht. Het adres kan wisselen.
 • De leergang wordt ten minste eenmaal per zes maanden aangeboden. Op de cursuskalender vind je de eerstvolgende data. Kun je niet op (een van) de geplande data? Laat het ons weten.

Programma
Voor het uitgebreide programma per cursusdag, klik hieronder op Lees meer:

Programma LAS II
Gedurende de leergang wisselen uitleg, oefeningen en presentaties elkaar steeds af. Op alle dagen krijg je opdrachten mee over de inhoud van die dag. Je krijgt daar schriftelijk feedback op. Met vragen tussendoor kun je terecht bij ATIM Paraat.

Dag 1
9.00 Ontvangst

 • Intro over jouw rol en taken als ambtelijk secretaris
 • Dilemma’s in je werk en oplossingsrichtingen
 • Opstellen eigen leerdoelen en actiepunten

12.30 Lunch
13.30 Vervolg

 • Intro over de kunst van presenteren
 • Oefenen met houding, contact met je publiek en non-verbale signalen
 • Start voorbereiding van individuele presentaties

16.45 Afsluiting

Dag 2
9.00 Ontvangst

 • Intro over beleidsmatig werken
 • Op zoek naar de visie en missie van jouw OR
 • Van visie en missie naar beleid dat werkt

12.30 Lunch
13.30 Vervolg

 • Van jaarwerkplan naar concrete werkplannen
 • Taken verdelen voor de uitvoering
 • Planning en samenhang

16.45 Afsluiting

Dag 3
9.00 Ontvangst

 • Presentatie door een deelnemer
 • Organisatie-analysemodellen
 • Aan de slag met een model

12.30 Lunch
13.30 Vervolg

 • Presentatie door een deelnemer
 • Zelf het 7S-model van McKinsey toepassen

16.45 Afsluiting

Dag 4
9.00 Ontvangst

 • Vervolg organisatie-analysemodellen
 • Presentatie door een deelnemer
 • De zes A’s voor goed advies

12.30 Lunch
13.30 Vervolg

 • Presentatie door een deelnemer
 • Vorm, inhoud en schrijfstijl voor een goed advies
 • Organiseren van OR-verkiezingen: de juiste keuze maken

16.45 Afsluiting

Dag 5
9.00 Ontvangst

 • Presentatie door een deelnemer
 • Dilemma’s in communicatie met de achterban
 • Communicatieplan

12.30 Lunch
13.30 Vervolg

 • Presentatie door een deelnemer
 • Doelen van je OR-jaarverslag
 • Begroting van de ondernemingsraad
 • Inwerken van nieuwe OR-leden

16.45 Feestelijke afsluiting van de leergang

Dag 6
9.00 Ontvangst

 • Presentatie door een deelnemer
 • Leer- en opleidingstheorieën
 • Scholing van de OR

12.30 Lunch
13.30 Vervolg

 • Presentatie door een deelnemer
 • Reactie op de huiswerkopdrachten die gereed zijn*
 • Reflectie en acties voor de toekomst
 • Evaluatie

16.45 Afsluiting
We sluiten deze laatste bijeenkomst af met een feestelijk tintje.

*Op de laatste dag van de leergang zijn waarschijnlijk nog niet alle opdrachten afgerond. Opdrachten die klaar zijn, bespreken we. Feedback op de overige opdrachten ontvang je schriftelijk. Wanneer ook deze opdrachten goed zijn afgerond ontvang je het welverdiende certificaat voor de hele leergang!

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helmi Kaskens
Mail naar hkaskens@atim.eu
of telefoon 030 2 33 45 22

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim