Leergang 3 ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris als adviseur

Vraag en antwoord
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Deze cursus wordt gegeven door:

ambtelijk secretaris
Mirjam Kousbroek
ambtelijk secretaris
Helmi Kaskens
In leergang 3 ontwikkel je vaardigheden om jouw medezeggenschaporgaan van advies te voorzien. En je leert over thema’s waarop veel van je adviezen zich zullen richten: de raad als groep, ontwikkelingen in de organisatie en het verbeteren van het medezeggenschapsproces.

Voor wie?
Voor ambtelijk secretarissen van een ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad met een flinke dosis ervaring. Je ambitie is over verschillende aspecten van medezeggenschap te adviseren.

Deze leergang is gezamenlijk ontwikkeld door ATIM en DASMO. Wil je even overleggen of de leergang aansluit bij jouw wensen en situatie? Neem dan gerust contact op.

Inhoud
MODULE 1 ADVISEREN
Als adviseur van het medezeggenschapsorgaan ben je van vele markten thuis. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de raad al je adviezen overneemt. In deze module leer je hoe je jezelf als adviseur presenteert, hoe je je ideeën kunt verpakken en hoe je zorgt dat je adviezen geaccepteerd worden.
Na module 1:
- weet je wat belangrijk is bij het formuleren én geaccepteerd krijgen van jouw adviezen en heb je deze kennis vertaald naar jouw praktijk

MODULE 2 GROEPSDYNAMIEK EN SAMENWERKING
Door jouw unieke positie zie je goed wat er speelt in de raad. Je wilt de groep steeds een stap vooruit helpen. Je coacht, ondersteunt, werkt nieuwe leden in, bemiddelt én je bewaakt je eigen rol daarbij. We gaan in op al deze aspecten.
Na module 2:
- kun je analyseren wat er speelt in de groepsontwikkeling van jouw raad en heb je tools in handen om daarop in te spelen

MODULE 3 ORGANISATIEONTWIKKELINGEN
Medezeggenschapsproces
Naast een goede onderlinge samenwerking in de raad is ook de samenwerking met de bestuurder, achterban en andere stakeholders van belang om het medezeggenschapsproces te verbeteren.
Organisatieontwikkelingen
Je leert op een strategische manier naar organisatieontwikkelingen te kijken. Daarmee kan je de raad helpen zijn adviezen goed te onderbouwen en ‘de taal van de organisatie te spreken’. Je ontdekt wat belangrijk is bij de implementatie van veranderingen.
Na module 3:
- kun je organisatieontwikkelingen beoordelen op strategische en veranderkundige aspecten
- kun je de raad adviseren hoe deze slim kan omgaan met zijn rol bij grote veranderingen in de organisatie.

Werkwijze
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt duidelijke uitleg. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. En nieuwe kennis en inzichten pas je direct toe in opdrachten die gaan over jouw situatie.
Je krijgt een lijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Planning
Je kunt de gehele leergang volgen op een manier die het beste past bij jouw planning en wensen. Dit zijn de mogelijkheden:
> Drie blokken van twee aaneengesloten dagen, met steeds (ongeveer) twee maanden er tussen. Je kiest zelf of je blijft overnachten of ’s avonds naar huis gaat.
Voor de overnachting kun je direct contact opnemen met het hotel.
Buitenplaats De Bergse Bossen, Driebergen
Traaij 299, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg
0343 528 150
info@bergsebossen.nl
> Zes losse cursusdagen, met steeds (ongeveer) een maand er tussen. Locatie: Aristo Utrecht-Lunetten
> Het is ook mogelijk losse modules (twee dagen) van de leergang te volgen.

Kosten
De kosten voor de gehele leergang zijn € 2.895,00 (incl. slotdag van € 215,00). Een module van twee dagen kost € 860,00. Deze bedragen zijn btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en uitgebreide documentatie.
Voor sommige modules schaf je zelf een aanvullend studieboek aan. Klik hier op de boekenlijst welke voor deze leergang van toepassing zijn.

Nog verder de diepte in?
Je kunt de leergangen nog verder uitbreiden met masterclasses.

Slotdagdeel
Bij alle leergangen hoort een slotdagdeel met een kort inhoudelijk programma, uitwisseling en een feestelijke uitreiking van het certificaat. Na het afronden van jouw leergang word je op het eerstvolgende slotdagdeel verwacht van 13.00 tot 17.00 uur.

Certificaat
Als je de leergang met goed gevolg hebt afgesloten ontvang je een certificaat (op het niveau van ambtelijk secretaris medezeggenschap) dat de VASMO erkent.
Heb je naast de hele leergang ook nog minimaal één masterclass gevolgd? Dan ontvang je ook nog een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Vraag en antwoord

Het antwoord luidt nee.

De toelichting vergt iets meer tekst:

 • Bij de invoering van de WOR was men ervoor beducht dat de ondernemingsraad de politieke besluitvorming van democratisch gekozen volksvertegenwoordigingen als gemeenteraad en parlement zou kunnen doorkruizen. Om dat te vermijden is in de WOR een regeling opgenomen die wel aangeduid wordt als politiek primaat.
 • De regel vind je in artikel 46 d lid b. van de WOR. De regel luidt dat niet overlegd hoeft te worden met de OR als er sprake is van publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen en onderdelen daarvan, of het beleid ten aanzien van en de uitvoering van die taken, behoudens voor zover het betreft de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen.

Publiekrechtelijke vaststelling betekent dat sprake is van een besluit van een door een publiekrechtelijk democratisch gekozen orgaan genomen besluit. Dus van een gemeenteraad, provinciale staten of het parlement. Maar…. er moet ook sprake zijn van een politieke afweging van belangen, van voor- en nadelen; kortom er moet wel een politieke afweging gemaakt zijn bij de besluitvorming

Vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen en het beleid ten aanzien van de uitvoering van die taken betekent: bijvoorbeeld het vaststellen van de taken van de gemeente, of van een dienst van de gemeente. Of bijvoorbeeld het vaststellen van een beleid voor de uitvoering van de bijzondere bijstand.

 • In geval besloten wordt tot een flinke investering in het opknappen van het gemeentehuis, zal waarschijnlijk aan de gemeenteraad een voorstel gedaan zijn tot toekenning van een budget daarvoor. Waarschijnlijk is dit voorstel opgenomen in de begroting. Dit betreft dus de uitoefening van het budgetrecht door de gemeenteraad.

Een OR mag vrij communiceren met zijn achterban. Alleen over de informatie die de OR heeft gekregen onder geheimhouding mag niet worden gecommuniceerd. Een uitleg van de stappen die de OR heeft ondernomen, de criteria die de OR heeft gehanteerd en de eindconclusie die door de OR is getrokken kan daarom eigenlijk nooit onder de geheimhouding vallen. Dat is immers informatie vanuit de OR en niet vanuit de bestuurder. Daarbij komt dat informatie die al bekend is gemaakt aan de achterban door de bestuurder natuurlijk ook nooit onder de geheimhouding kan vallen. In de meeste gevallen zal de informatie in een adviesbrief van een OR dan ook niet onder de geheimhouding vallen, zeker niet als een reorganisatie eenmaal bekend is gemaakt onder de medewerkers.

Het is echter niet uitgesloten dat in een adviesbrief informatie te vinden is die (nog) wel onder de geheimhouding valt. Bijvoorbeeld geheime strategische informatie of geheime plannen voor de toekomst waarover nog geen definitief besluit is gevallen. Stellen dat alle informatie in een adviesbrief onder de geheimhouding valt is echter niet reëel. Ik zou de bestuurder dan ook specifiek vragen welke elementen in de brief onder de geheimhouding vallen en ook waarom. Over de rest kun je dan wel vrij communiceren.

Is er niets in de brief wat onder de geheimhouding valt dan zijn er goede redenen om de adviesbrief integraal bekend te maken aan jullie achterban. Via die brief kun je als OR immers demonstreren hoe je je werk hebt aangepakt en ik vind dat je die uitleg verschuldigd bent aan de mensen die je vertegenwoordigt. Ik denk bovendien dat, omdat jullie positief advies hebben uitgebracht, de inhoud van de adviesbrief de bestuurder kan steunen en het draagvlak voor de verandering kan vergroten. Risico van de adviesbrief bekendmaken is echter wel dat je als OR lastige vragen kunt gaan krijgen vanuit de achterban. Door de brief niet bekend te maken loop je dat risico natuurlijk niet, maar of dat opweegt tegen de nadelen? O ja, maak je als OR de adviesbrief bekend en krijg je als OR-lid een lastige vraag hou je dan bij het uitleggen van de overwegingen en conclusies van de OR en ga niet de plannen van de bestuurder verdedigen. Dat laatste is immers niet jullie taak maar die van het management. Verwijs een achterbanlid met een inhoudelijke vraag dan ook naar zijn leidinggevende of de bestuurder.

Tenslotte: verstandig om de communicatie vanuit de OR met de achterban even af te stemmen met de bestuurder. Dat betekent echter niet dat je als OR niet je eigen overwegingen kunt maken en kunt afwijken van wat de bestuurder wil. Mijn advies is echter om, als je afwijkt, dat dan wel tijdig aan te kondigen en ook je overwegingen daarbij bekend te maken zodat de bestuurder niet verrast wordt.

Leergang ambtelijk secretaris III blokken van twee dagen (met overnachtingsoptie)

 • 6 dagen
 • 2.895,- p.p.
 • 22 mrt. '21 tot 28 sep. '21  

  22 mrt.
  09:00 - 16:30

  23 mrt.
  09:00 - 16:30

  07 jun.
  09:00 - 16:30

  08 jun.
  09:00 - 16:30

  27 sep.
  09:00 - 16:30

  28 sep.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris III losse dagen

 • 6 dagen
 • 2.895,- p.p.
 • 10 mei '21 tot 08 nov. '21  

  10 mei
  09:00 - 16:30

  14 jun.
  09:00 - 16:30

  05 jul.
  09:00 - 16:30

  06 sep.
  09:00 - 16:30

  04 okt.
  09:00 - 16:30

  08 nov.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris III blokken van twee dagen (met overnachtingsoptie)

 • 6 dagen
 • 2.895,- p.p.
 • 07 okt. '21 tot 11 feb. '22  

  07 okt.
  09:00 - 16:30

  08 okt.
  09:00 - 16:30

  09 dec.
  09:00 - 16:30

  10 dec.
  09:00 - 16:30

  10 feb.
  09:00 - 16:30

  11 feb.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim