Overleggen met de bestuurder

Goed beslagen ten ijs komen

OR cursus, OR training
School je nog meer in je luister- en gespreksvaardigheden. Leer lichaamstaal lezen en inzetten. Leer de juiste argumenten hanteren en schijnmotieven af te wenden. Zo ga je vruchten plukken van het overleg met de bestuurder.

Wat we doen
We gaan in op vier samenhangende thema’s: 1 effectief communiceren; 2 argumenteren; 3 non-verbaal gedrag; 4 onderhandelen. Je vergroot je inzicht in de bijdrage van elk van deze onderdelen aan goed overleg met de bestuurder. Je leert je nieuw verworven vaardigheden doeltreffend in te zetten.

Hoe we dit doen
Deze uitgebreide cursus beslaat vier bijeenkomsten. Bij elk thema krijg je duidelijke uitleg van theoretische achtergronden en doe je veel praktische oefeningen. Je past verschillende technieken toe om de effecten ervan zelf te ervaren. Er is veel ruimte voor de uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers. In je eigen situatie werk je, tussen de bijeenkomsten in, aan observatie- en reflectieopdrachten.

Resultaat

  • je bent goed in staat tot zelfreflectie
  • je kunt helder en tactvol communiceren
  • je kunt effectiever een overleg voeren
  • je kunt lichaamstaal lezen
  • je kunt je eigen reactie afwegen
  • je herkent onderhandelingsstijlen
  • je kunt verschillende onderhandelingsstrategieën toepassen

Extra pluspunt!
Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat waaruit al je competenties blijken als tactvolle speler in goed overleg met de bestuurder.

Meer informatie?
Dit is typisch een onderwerp dat ook geschikt is voor incompany-training. We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel:

Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76
Algemeen: info@atim.eu, 030 - 233 45 22

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim