Trainingen op maat

Als team naar de top

Vraag en antwoord
OR cursus, OR training, ambtelijk secretaris
Zoek je een incompany-training voor jouw hele OR-team? Goed idee. Bel ons voor een afspraak. Samen bepalen we eerst de leerdoelen en cursusinhoud. Zo krijgen we jullie team naar de top. Good to know: on demand, we also teach training courses in English.

Cursusopzet

Vooraf gaan we in gesprek om de cursusinhoud goed af te stemmen. Daarbij betrekken we bij voorkeur ook de bestuurder. Met elkaar brengen we in kaart wat de gewenste kennis en vaardigheden binnen jullie OR-team zijn. Ook nemen we de samenwerking binnen de OR en tussen de OR en bestuurder onder de loep. Belangrijk vinden we de ontwikkeling van een effectief groepsproces in de OR en het doorzetten van dit proces in de samenwerking met de bestuurder.

Resultaat
Het resultaat van de training zal zijn dat je het functioneren van de OR naar een hoger plan tilt. Je versterkt de samenwerking tussen OR-leden. Je vergroot de effectiviteit van het overleg met de bestuurder.

Teamcoaching
OR-werk is vooral ook: mensenwerk. OR-leden brengen diverse kwaliteiten in en vaak ook verschillende meningen. Verschillen productief inzetten, dat is de kunst!

Bij ATIM hebben we altijd oog voor obstakels die het heldere zicht op je doel als OR belemmeren. Ons motto: bouw aan vertrouwen in elkaar. Leer elkaar goed kennen. Durf feedback te geven en te vragen. Het kan soms best even knetteren, maar wie werkt aan een hecht samenwerkend team komt het best vooruit. In samenwerking kun je gebruik maken van elkaars kwaliteiten en resultaat boeken.

Mocht jouw OR extra hulp kunnen gebruiken, schakel dan gerust één van onze adviseurs in. Met coaching kunnen zij jouw ondernemingsraad naar een nieuw niveau tillen.

Coaching individuele OR-leden
Ook kan ATIM individuele OR-leden coachen. Vaak zijn er een maar een paar coachingsgesprekken nodig om te zorgen dat individuele vraagstukken worden opgelost.

Teambuilding OR
Hoe kun je zorgen voor een succesvolle samenwerking binnen je OR- team? Groepsdynamiek staat centraal: het kan een team naar hoge toppen brengen, maar andersom gebeurt ook: door onderhuidse spanning en onuitgesproken gedrag kan een team ook verzwakken. Hoe voorkom je dat groepen hun eigen leven gaan leiden? Wanneer is het moment aangebroken om aan de bel te trekken?

ATIM heeft specifieke kennis in huis om de samenwerking binnen je OR-team te versterken aan de hand van wetten van groepsdynamiek:
• Leer elkaar écht goed kennen
• Zorg voor veiligheid
• Zorg voor een open sfeer
• Zonder wrijving geen glans: ga conflicten niet uit de weg

Met deze kennis in huis helpt ATIM ondernemingsraden om te gaan met emoties die horen bij samenwerken. Zodat je als OR-team nog sterker uit de bus komt en effectiever om tafel kan met de bestuurder.

Ondertiteling van de dialoog
Voor een succesvolle samenwerking tussen OR en bestuurder, is het spreken van elkaars taal essentieel. Wij zowel de taal van de OR als die van de bestuurder en delen graag onze kennis daarover. Want alleen wanneer je elkaar verstaat, is de dialoog mogelijk.

Vraag en antwoord

Jazeker. We kunnen ook nu live trainingen verzorgen. Dat kan wel alleen op locaties waar de regels van het RIVM gehanteerd worden. Ook werken we volgens een protocol waarmee de veiligheid van de deelnemers en de trainer optimaal gewaarborgd worden.

Graag willen we zelf ook live gaan trainen. Maar als er bedenkingen bij één of meerdere deelnemers aan een training zijn, dan raden we aan om de training online te doen. Alleen wanneer alle deelnemers zich voldoende veilig voelen, kan een training immers voldoende effectief zijn.

In het online geven van trainingen zijn we inmiddels zeer ervaren. Sterker nog, door een training op te splitsen in meerdere dagdelen online, zien we soms grotere leereffecten dan bij een gebruikelijke tweedaagse training live.

Een zekere mate van wrijving is, zeker binnen grotere OR-en, meestal niet te vermijden. Vaak kan die zelfs functioneel zijn. We vinden het daarom belangrijk dat een OR-groep leert om te gaan met wrijving. Dat is een belangrijk onderdeel van onze starttrainingen.

Online kunnen we veel van de inhoudelijke onderdelen van onze trainingen goed vervangen. Met alleen digitale middelen leren omgaan met interne wrijving is echter lastig. Als onderdelen van de cursus weken uitgesteld kunnen worden tot live trainingen weer goed mogelijk zijn, is dat wat ons betreft dan ook de beste oplossing. Kan dat niet dan kunnen we onze startcursus opknippen in blokken van maximaal 3 uur zodat er gedoseerd online gewerkt kan worden aan het opbouwen van een zo stevig mogelijk team.

OR cursus, OR training

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Kusters
Mail naar rkusters@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 96 77

OR cursus, OR training

Rob Kusters

rkusters@atim.eu

06 - 22 56 96 77

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim