Nieuw in de OR (Online training)

Een eerste kennismaking op afstand

OR cursus, OR training
Ontdek waar de kracht van de OR ligt en wat jij daar als nieuwe speler aan kunt bijdragen. Tijdens twee dagdelen online, leer je de gedachte achter de spelregels uit de Wet op de ondernemingsraden en hoe je de regels kunt gebruiken als gids op weg naar goed overleg. Zo kun je vol vertrouwen je eerste stappen op het pad van de medezeggenschap zetten.

Wat we doen
We behandelen de positie van de OR bij besluitvorming. Je leert de hoofdlijnen van de WOR kennen en je weg in de regelgeving vinden. Door de praktijkgerichte opzet ontwikkel je souplesse om je nieuwe kennis direct toe te passen binnen je eigen organisatie.

Hoe we dit doen
De trainer start elk onderdeel met een inhoudelijke inleiding. Er is ruimte voor discussie en om vragen te stellen over jouw praktijksituatie. We sluiten de ochtend af met praktijkopdracht(en). Tijdens een tweede ochtend (die in samenspraak met de deelnemers wordt ingepland) bespreken we de resultaten gaan we verder in op het lid zijn van een ondernemingsraad.

Resultaat

 • je begrijpt het doel van de Wet op ondernemingsraden (WOR)
 • je begrijpt de belangrijkste artikelen uit de WOR
 • je kent het verschil tussen advies-, instemmings- en initiatiefrecht
 • je kent de belangrijkste bevoegdheden van de OR
 • je weet de positie van de OR ten opzichte van de bestuurder en je achterban
 • je bent je bewust van de basisprincipes van goed overleg
 • je weet op welke manier een OR meerwaarde kan leveren

Meer informatie?

We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76

Kun je niet op een van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Nieuw in de OR online (dagdeel 1)

 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 19 mei '21  

  19 mei
  09:00 - 12:30

 • Online  

Nieuw in de OR online (dagdeel 1)

 • 1 dag
 • 380,- p.p.
 • 17 jun. '21  

  17 jun.
  09:00 - 12:30

 • Online  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim