Een echte masterclass!

Nieuwe vormen van medezeggenschap

ATIM Dasmo Leergangen

Organisaties veranderen, de medezeggenschap verandert dan mee. Elke situatie vraagt om een eigen oplossing. Vertegenwoordiging en meedenken en meedoen, staan altijd centraal. Dat betekent steeds weer nadenken over de opdracht van de raad, een slimme taakverdeling, de organisatie van het werk én jouw eigen rol als ambtelijk secretaris daarin. Deze masterclass helpt je daarbij op weg.

Wat je leert

Na afloop van deze module kun je:

  • trends, voorbeelden en mogelijkheden van nieuwe vormen van medezeggenschap benoemen
  • een passende vorm van medezeggenschap voor jouw organisatie bedenken
  • een opzet maken voor een plan om een verandering in medezeggenschap in jouw eigen situatie aan te pakken
  • de uitgangspunten van projectmanagement benoemen en deze vertalen naar nieuwe vormen van medezeggenschap.
Masterclasses, ambtelijk secretarissen, Nieuwe vormen van medezeggenschapbreinvoorkeuren, ambtelijk secretaris, cursus ambtelijk secretaris, training ambtelijk secretaris

Hoe je dit leert

Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je krijgt voorbeelden van organisaties die al een nieuwe manier van medezeggenschap hebben ontwikkeld. Je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht die gaat over jouw situatie.
We verwachten dat je voor deze dag wat materiaal leest. Na de bijeenkomst heb je tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor in zo’n 4 uur nodig hebt.

Voor wie?

  • Voor ambtelijk secretarissen die Leergang 1, 2 of 3 willen aanvullen met een Masterclass.
  • Deze masterclass kan ook als losse trainingsdag worden gevolgd door ambtelijk secretarissen of anderen die geïnteresseerd zijn in nieuwe vormen van medezeggenschap.

Certificaat

Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze masterclass in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Twijfel je of dit de juiste OR cursus voor je is? Neem dan contact met ons op.

er zijn geen data, neem contact op

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.