OR-advies met inhoud

Formuleren voor faire besluiten

OR cursus, OR training
Steekhoudend advies uitbrengen is een kunst. Vind maar de juiste balans tussen alle belangen die er spelen. Het helpt als het taalgebruik en de argumentatie in het advies helder, overtuigend en juridisch correct zijn.

Wat we doen
We behandelen analysemodellen die je helpen om de verschillende belangen in en rond een organisatie goed in beeld te krijgen. Je krijgt handvatten om te beoordelen of een voorstel van de bestuurder een oplossing biedt die past bij de organisatie. Behalve de inhoud gaan we ook aan de slag met de verpakking van een advies.

Hoe we dit doen
De cursus beslaat twee dagen. De trainer geeft duidelijke uitleg bij de verschillende onderdelen. Er is volop ruimte voor discussie en je doet veel praktische oefeningen. Twee opdrachten neem je mee na afloop. Op je uitwerkingen krijg je een schriftelijke reactie van je trainer terug. Bij goede afronding van de opdrachten ontvang je het certificaat voor deze cursus.

Resultaat

  • je kunt een goede analyse maken en een adviessituatie beoordelen
  • je kunt een passende adviesstijl kiezen voor maximale invloed
  • je overziet alle onderdelen die in het advies thuishoren
  • je kunt een advies formuleren dat inhoudelijk, duidelijk en juridisch correct is

Meer informatie?
We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim