Schrijven en achterban

Inspireren in heldere taal

ambtelijk secretaris
Nieuwsbrieven voor je achterban, het jaarverslag van de OR. Je wil natuurlijk graag dat ze goed gelezen worden. Dat vraagt om begrijpelijke taal, een toegankelijke stijl en aantrekkelijke vorm. In deze cursus ga je daar inhoudelijk en praktisch mee aan de slag.

Wat we doen
We gaan aan de slag met schrijven in begrijpelijke, aantrekkelijke taal. We benoemen en bespreken de verschillen in tekstsoorten: een jaarverslag wordt anders geschreven en gelezen dan een nieuwsbrief. Je leert variëren met stijl en omvang van een tekst. Dankzij jouw training zien lezers voortaan uit naar de OR-berichten.

Hoe we dit doen
De trainer geeft een korte inhoudelijke inleiding op elk onderdeel. Er is ruimte om van gedachten te wisselen. Je doet veel praktische oefeningen. Een opdracht maak je thuis na afloop van de dag. Op de uitwerking krijg je een schriftelijke reactie van je trainer terug. Bij goede afronding van de opdracht ontvang je het certificaat voor deze cursus.

Resultaat

  • je kunt een analyse maken van je leesdoelgroep
  • je speelt in op de kennis en interesse van je leesdoelgroep
  • je schrijft heldere, aansprekende, bondige teksten
  • je schrijft teksten met een duidelijke structuur
  • je kunt aansprekende, begrijpelijke argumenten voor opvattingen van de OR verwoorden en inzetten

Meer informatie?
We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76

Kun je niet op een van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim