Special Deep Democracy

Alle stemmen gelden

ambtelijk secretaris
Wil je ruimte geven aan alle meningen in je OR? De wijsheid van de minderheid aanboren? Deep democracy is een zienswijze, theorie en een methode ineen die helpt om álle kennis en wijsheid in je groep zo goed mogelijk te benutten voor diep gedragen besluitvorming.

Wat je leert
Je leert wat de grondbeginselen van Deep Democracy zijn en ontdekt hoe je de principes kunt inzetten in jouw OR-werk. Je versterkt je inzicht in besluitvormingsprocessen en wordt je bewust van je eigen rol(len) in de groep. Neutraliteit is daarin een belangrijk begrip.

Je leert ervoor te zorgen dat alle stemmen en perspectieven in de OR gehoord worden. Zo help je echt gedragen besluitvorming tot stand komen.

Hoe je dit leert
Je krijgt uitleg over begrippen als check-in & check-uit, de ijsberg, autocratische besluitvorming en sabotagegedrag. We laten je aan den lijve ervaren hoe Deep Democracy te werk gaat én wat het oplevert. Je voert een gesprek op voeten. Je doorloopt de stappen om tot besluiten te komen, waarbij alle stemmen en perspectieven gehoord worden.

Jouw ontdekkingen vertaal je naar jouw eigen situatie in de OR. Je werkt uit hoe je vanuit een neutrale positie invloed kan uitoefenen op het functioneren van de OR.

Voor wie
Deze dag maakt deel uit van onze serie specials voor ambtelijk secretarissen. Beginnend of ervaren, je bent van harte welkom! Ook is de special heel geschikt voor voorzitters en andere OR-leden die de OR verder willen helpen in besluitvorming.

Extra pluspunt
Bij succesvol afronden van de Special Deep Democracy ontvang je een certificaat.

Praktisch

  • De Special Deep Democracy beslaat een hele dag.
  • De prijs is € 365,- per persoon. Dit bedrag is btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch. Niet inbegrepen is het te gebruiken studieboek.
  • Je schaft zelf het te gebruiken studieboek aan. Meer informatie hierover ontvang je na je inschrijving.
  • De locatie is in (de buurt van) Utrecht. Er is goede parkeergelegenheid en de locatie is goed met het openbaar vervoer bereikbaar. De exacte adresgegevens worden je toegestuurd
ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helmi Kaskens
Mail naar hkaskens@atim.eu
of telefoon 030 - 2 33 45 22

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim