Via taal in contact komen

Taal en Schrijven

ATIM Dasmo Leergangen

De Nederlandse taal is hét instrument van de ambtelijk secretaris. Daarom is het belangrijk bijvoorbeeld spellingsregels goed toe te passen en veel gemaakte fouten te herkennen. Daarnaast wil je natuurlijk dat je tekst ook echt gelezen wordt door degenen voor wie deze bestemd is. En dus besteden we ook aandacht aan doelgroepgericht en - toch - creatief schrijven.

Wat je leert

Na afloop van deze masterclass:

  • kun je de spellingsregels benoemen en toepassen
  • schrijf je teksten die gericht zijn op je doelgroep
  • en zijn ze bovendien speels en plezierig te lezen.

Hoe je dit leert

Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je oefent veel. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je krijgt voorbeelden van teksten die goed voldoen. En je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht die gaat over jouw situatie.
Deze masterclass omvat één dag. Na de bijeenkomst heb je tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor zo’n 2 uur nodig hebt.

Certificaat

Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Ambtelijk secretarissen die de masterclass in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO hebben gevolgd, kunnen in aanmerking komen voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Twijfel je of dit de juiste training voor je is? Neem dan contact met ons op.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris, schrijven, achterban, actief schrijven

er zijn geen data, neem contact op

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.