OR cursus, OR training, ambtelijk secretaris

Vragen over de regels? ATIM staat paraat!

Online minicongres actuele jurisprudentie

Ben jij dit?
Je bent lid van de ondernemingsraad of ambtelijk secretaris. De hoofdlijnen van de Wet op de ondernemingsraden ken je. Maar je wilt meer weten over hoe deze spelregels in de praktijk werken. En je bent benieuwd hoe je kunt omgaan met juridische vragen waar de wet- en regelgeving geen kant-en-klaar antwoord op lijkt te geven. Regels zijn geen doel op zich, maar een hulpmiddel om goede besluiten te nemen waar iedereen beter van wordt.

Herkenbaar? Dan ben je van harte welkom op ons online minicongres.

Waar gaat het over?
We praten je bij over actuele jurisprudentie én het verhaal daarachter. Onze huisadvocaat belicht de juridische kant van de uitspraken van de rechter. Onze medezeggenschapsspecialisten vertalen deze informatie verder naar jouw praktijk. Ook geven we je een inkijkje in de vragen die we de laatste tijd hebben gekregen bij onze en én de bijbehorende antwoorden. Met deze kennis kan jij in je eigen OR je voordeel doen.

Beloofd!
We gaan voor een levendige middag. We dagen je uit om zelf mee te denken en te -discussiëren. Na afloop is je kennis over jurisprudentie weer up-to-date.
Wil je alvast een preview in het soort vragen dat wij binnen krijgen? Kijk dan o.a. op onze pagina op LinkedIn.

Praktisch:

  • Vanaf 13.15 uur kun je inloggen. Om 13.30 uur starten we. Om 16.30 uur ronden we de middag gezamenlijk af.

Kosten:

  • Voor abonnees op onze telefonische helpdesk – ATIM Paraat – is deelname gratis.
  • Niet-leden betalen voor € 65,- per persoon (0% BTW i.v.m. vrijstelling voor het geven van onderwijs) en kunnen daarna 2 maanden gratis kennismaken met de voordelen van ATIM Paraat.

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim