Vrijstelling leergangen

Al veel kennis en ervaring?

Je hebt al veel ervaring. Misschien als ambtelijk secretaris, maar het kan ook zijn dat je werkzaam bent (geweest) als (directie)secretaresse of jarenlang ORlid of secretaris van een OR bent geweest. De achtergrond van onze deelnemers is divers, dus een deel van de instroom in een leergang is maatwerk.


Welke leergang past bij jou?
Hier vind je de ingangseisen per leergang.

Herken je hierin behandelde theorie, die jij al beheerst en kan toepassen in je praktijk? Neem dan contact met ons op.

Het opleidingsadvies
Allereerst neemt een trainer contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. We vragen je dan je cv en enkele documenten waaruit blijkt dat je de leergang kan overslaan, op te sturen. Op basis hiervan maakt de trainer een opleidingsadvies en dat wordt met je besproken. Hierna beslist de trainer of je vrijstelling krijgt voor een hele leergang of je toch nog moet deelnemen aan (een onderdeel van) een eerdere leergang.

Kosten
Aan dit opleidingsadvies zijn kosten verbonden, namelijk € 248,00 (0% BTW). Als je binnen een half jaar na de vrijstelling je aanmeldt voor een complete leergang, wordt € 124,00 (50 %) van dit bedrag in mindering gebracht op de kosten van deze leergang.

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

ambtelijk secretaris

Mirjam Kousbroek

mkousbroek@atim.eu

06 - 22 56 95 76

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim