Hoe een wetswijziging instrument voor goed overleg kan worden

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen. Dat is het doel van de WAB. Dat gebeurt door het verschil tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking. De WAB is een interessante ontwikkeling voor de ondernemingsraad. Werkt jouw organisatie veel met contracten voor bepaalde tijd? Of met payrollers? Of verwachten jullie de komende tijd een situatie met ontslagen? Dan gaat er het nodige veranderen. In alle gevallen is de komst van de WAB aanleiding om de huidige regelingen over het aanname- en ontslagbeleid weer eens op de overlegagenda te zetten. Een mooie kans voor een goed overleg en om pro-actief invloed uit te oefenen op dit belangrijke thema.

Wat we doen
We praten je bij over de veranderingen die de WAB met zich meebrengt. En we geven je handvatten om te bepalen welke gevolgen die voor jouw OR hebben. Het is de bedoeling dat je daar na de cursus direct mee aan de slag kunt!

Hoe we dit doen
De cursus is een mix van uitleg, discussie, ruimte om vragen te stellen en koppeling naar de OR- praktijk. Deze cursus is geschikt voor ambtelijk secretarissen en OR-leden.

Resultaat
· Je kent de hoofdlijnen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans
· Je weet welke vragen de OR over dit onderwerp kan stellen om goed geïnformeerd te zijn
· Je hebt geïnventariseerd wat voor jouw OR belangrijke aandachtspunten zijn
· Je gaat naar huis met nieuwe kennis, inspiratie én een plan om dit in jouw OR-praktijk direct te gebruiken.

Meer informatie?
We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76

Kun je niet op de geplande datum? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen. Ook is het mogelijk om deze cursus incompany te verzorgen voor jouw OR.

er zijn geen data, neem contact op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim