Informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht

Wetgeving en advies- en instemmingsbrieven

Vraag en antwoord
Wetgeving, advies- en instemmingsbrieven

Informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht; de termen kent iedereen die enige tijd OR-lid is. Maar, wat kun je er nu eigenlijk mee en wanneer kies je wat? En, hoe schrijf je nu voor het advies- en instemmingsrecht de wettelijk juiste brieven die óók nog hun doel bereiken?

Als (ambtelijk) secretaris en/of lid van een Dagelijks Bestuur kies je bewust of onbewust regelmatig of jullie gebruik maken van het informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht om jullie standpunten bij de bestuurder op tafel te leggen. Met meer kennis van deze vier vormen van medezeggenschapsrecht én kennis van het schrijven van de bijbehorende brieven, kunnen jullie nog meer resultaat behalen.

Wat behandelen we tijdens deze cursusdag?

 • Introductie in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 • Betekenis van informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht
 • Toepassing van de WOR
 • Juiste procedures kennen en kunnen toepassen
 • Politiek primaat
 • Belangrijke artikelen van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • Toepassing van deze wet in de praktijk
 • Mogelijke samenwerking tussen Cliëntenraad en Ondernemingsraad
 • Advies- en instemmingsbrief schrijven

Hoe je dit leert

Je leert op verschillende manieren. Je krijgt duidelijke uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met (ambtelijk) secretarissen en OR-leden uit andere organisaties. En nieuwe kennis en inzichten pas je direct toe in opdrachten die gaan over jouw situatie.

Een leergangmodule bestaat uit twee cursusdagen. De aandachtsgebieden van deze twee cursusdagen zijn:

 1. Wetgeving en instemmings- en adviesbrieven
 2. Verkiezingen en reglement

We verwachten dat je voor de eerste cursusdag wat materiaal leest. Tijdens de bijeenkomsten verzamel je gegevens voor de studieopdrachten van deze module. Daarnaast heb je na de laatste dag nog tijd nodig om je studieopdrachten af te maken. We schatten in dat je hiervoor in totaal gemiddeld 8 uur nodig hebt.

Twijfel je of dit de juiste OR training voor je is? Neem dan contact met ons op.

Praktische informatie en vragen

De kosten staan op deze pagina aan de rechterkant. De bedragen zijn btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en uitgebreide documentatie.

Kent deze training elementen die voor jouw hele OR interessant zijn? Al onze individuele trainingen kunnen we ook als maatwerktraining voor de hele ondernemingsraad aanbieden!

PS: Kun je niet op één van de geplande data? Laat het ons weten. Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra datum inplannen.

Deze training plannen we minimaal 2x per jaar in. Zijn er voldoende deelnemers, dan kunnen we altijd een extra dag inplannen. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld ook alle leden van een commissie of OR zijn. Dan maken we er een training op maat van.

Onze trainingen en cursussen voor ondernemingsraden zijn voor iedereen toegankelijk. Er is geen vooropleiding of specifieke kennis noodzakelijk. De trainer inventariseert ter plekke wat de actuele leervragen zijn en heeft er tijdens de training aandacht voor dat jouw leervraag aan bod komt.

 • 1 dag
 • 495,- p.p.
 • 30 mei '24  

  30 mei
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Meer voor

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.