Works Councils Act

Interested in the Works Council Act in English? Please find the link below. We have translated and updated the entire law for you. Are there any questions? Feel free to call!

Works Councils Act

OR cursus, OR training

For more information you can contact Rob Kusters
Mail to rkusters@atim.eu
or call 06 - 22 56 96 77

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim