Succesvol voorzitten

Alle neuzen één kant op krijgen

Het is je gelukt! De neuzen in jullie OR-team staan weer dezelfde kant op. Jij hebt dat voor elkaar gekregen. Door goed te luisteren. Met een grapje op zijn tijd. En op het juiste moment serieus doorpakkend ...

Wat we doen
Aan bod komen de organisatievaardigheden die nodig zijn om een vergadering goed voor te bereiden. Je leert diverse gesprekstechnieken toe te passen om een vergadering te leiden. Je ontdekt hoe je groepsprocessen kunt begeleiden om tot betere resultaten te komen. Spanningen, conflicten, zaken die de voortgang belemmeren: je ontwikkelt manieren waarmee je ongewenste situaties weer kunt ombuigen.

Hoe we dit doen
Deze uitgebreide cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Voor aanvang van de cursus doet de docent een telefonische intake. Zo kunnen we je opleiding afstemmen op jouw behoefte. Je formuleert zelf je leer- en experimenteerdoelen. Tussen de bijeenkomsten oefen je jezelf via een aantal opdrachten. Een opdracht is om jezelf met camera op te nemen, in actie als voorzitter. De eindopdracht is een extra bijeenkomst, die we plannen in overleg met alle deelnemers. Je krijgt steeds gerichte feedback van de docent en andere deelnemers.

Resultaat

  • je kunt vergaderingen gestructureerd voorbereiden
  • je kunt vergaderingen leiden
  • je kunt naar buiten optreden als gezaghebbende vertegenwoordiger van de OR (of andere groep die je voorzit)
  • je weet vaardig in te spelen op de dynamiek binnen de OR (of andere groep die je voorzit)
  • je bent goed in staat tot kritische zelfreflectie en zelfsturing

Extra pluspunt!
Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat waaruit al je competenties blijken als voorzitter van goed overleg.

Meer informatie?
We vertellen je graag meer. Stuur gerust een mail of bel:

Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu, 06 - 22 56 95 76
Marjon de Grave, mdegrave@atim.eu, 06 - 12 54 00 14
Algemeen: info@atim.eu, 030 - 233 45 22

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim/goed-overleg