Adviesbureau Atim

Brengt je verder vooruit

Wij zijn Atim. Hét trainings-en adviesbureau voor ondernemingsraden. In onze OR-trainingen en OR- cursussen dagen we je uit om te vertrouwen op de talenten van de individuele OR-leden. Elkaars kwaliteiten herkennen en erkennen is de basis voor een stevige samenwerking. We leren je hoe je deze gezamenlijke kwaliteiten kunt inzetten om als OR meer invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen je organisatie. Met als doel: goede en breed gedragen besluiten. Voor een gezonde en toekomstbestendige organisatie én voor de mensen op de werkvloer. Daarnaast brengen we onze expertise en kennis in over OR-gerelateerde thema’s zoals reorganisatie & fusie en personele regelingen. En dat doen we met veel plezier, kennis en toewijding. Zodat jouw tijd in de OR een inspirerende, leerzame en onvergetelijke tijd wordt. Verder vooruit met jouw ondernemingsraad? Samen halen we er alles uit. lees meer

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.