Ambtelijk secretarissen

De ambtelijk secretaris is dé professional in medezeggenschap!

Als ambtelijk secretaris ben jij onmisbaar voor een goede ondersteuning van het medezeggenschapsorgaan. Jij zorgt ervoor dat de ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad zijn werk goed kan uitvoeren.

Met de opleidingen en modules van Atim kun jij verder doorgroeien als professional. Zo til je niet alleen je raad naar een hoger plan, maar ontwikkel je ook jezelf binnen het dynamische werkveld van de medezeggenschap.

De leergangen voor ambtelijk secretarissen voor cliëntenraad en ondernemingsraad

Atim biedt je drie leergangen aan, die allemaal zijn erkend door VASMO, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen. En dat betekent dat je een certificaat krijgt dat VASMO erkent, wanneer je een leergang succesvol hebt afgerond. Zo heb je direct veel praktisch plezier van je opleiding én kun je trots zijn op wat je hebt bereikt!
Bijkomend aanbod, zodat je nog meer voordeel van je opleiding hebt: Tijdens het volgen van een leergang, ben je meteen gratis lid van onze helpdesk Atim Paraat. Daarmee heb je altijd een adviseur bij de hand die met je meedenkt en je gratis van (juridische) informatie en advies voorziet!

Je kunt elke leergang volgen op een manier die het beste past bij jouw planning en wensen. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Je volgt een leergang in zes losse dagen plus het slotdagdeel.
  • Drie modules van twee aaneengesloten dagen plus het slotdagdeel. Je kiest zelf of je blijft overnachten of ’s avonds naar huis gaat.
  • Het is ook mogelijk een enkele module van een leergang te volgen.

Slotdagdeel

Bij alle leergangen zit een slotdagdeel bij de prijs inbegrepen. Dit slotdagdeel bestaat uit een kort inhoudelijk programma, uitwisseling en een feestelijke uitreiking van het certificaat.

Certificaat

Als je de leergang met goed gevolg hebt afgesloten ontvang je een certificaat (op het niveau van ambtelijk secretaris medezeggenschap) dat de VASMO erkent.

Welke opleiding past bij jou?

Hier vind je de ingangseisen per leergang.

Wil je instromen in leergang 2 of 3 zonder dat je het certificaat van de voorgaande leergang hebt gehaald? Of, heb je al veel ervaring en denk je één of meer modules uit leergang 1 over te kunnen slaan? Je kunt bij ons een vrijstelling aanvragen.

opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad ondernemingsraad
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.