Ambtelijk secretarissen

Hoe we jou verder vooruit helpen

Belangrijk, boeiend, afwisselend. Dat is het vak van (ambtelijk) secretaris. Je organiseert, notuleert, suggereert, archiveert, signaleert … jongleert. Je kent het grote belang van goed overleg vanuit een sterk OR-team.

Jouw werk is geslaagd als je ziet dat de ondernemingsraad kan excelleren. Daarbij wil je natuurlijk ook jezelf blijven ontwikkelen en uitdagend kunnen sparren met vakgenoten.

Klasse
Onze opleiders bieden je stevige programma’s, erkend door VASMO. Elk van onze drie leergangen voor ambtelijk secretarissen voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het CPION. Je getuigschrift wordt geregistreerd in het Abituriëntenregister. Een bewijs van de door jou behaalde klasse.

Je hebt dus niet alleen direct veel praktisch plezier van je opleiding. Je kunt ook trots zijn op elk niveau dat je bereikt!

Ambtelijk secretarissen

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Voor startende duizendpoten

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Voor duizendpoten met ervaring

Leergang Ambtelijk Secretaris III

Voor duizendpoten met veel ervaring

Juridische special

Verdiep je in arbeidsrecht
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim/goed-overleg