Ambtelijk secretarissen

De ambtelijk secretaris is dé professional in medezeggenschap!

Vraag en antwoord
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg
Als ambtelijk secretaris ben jij onmisbaar voor een goede ondersteuning van het medezeggenschapsorgaan. Jij zorgt ervoor dat de ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad zijn werk goed kan uitvoeren.

Met de opleidingen en modules van ATIM en DASMO kun jij verder doorgroeien als professional. Zo til je niet alleen je raad naar een hoger plan, maar ontwikkel je ook jezelf binnen het dynamische werkveld van de medezeggenschap.

De leergangen voor ambtelijk secretarissen
ATIM en DASMO bieden je drie leergangen aan, die allemaal zijn erkend door VASMO, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen. En dat betekent dat je een certificaat krijgt dat VASMO erkent, wanneer je een leergang succesvol hebt afgerond. Zo heb je direct veel praktisch plezier van je opleiding én kun je trots zijn op wat je hebt bereikt!

Je kunt elke leergang volgen op een manier die het beste past bij jouw planning en wensen. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Drie modules van twee aaneengesloten dagen. Je kiest zelf of je blijft overnachten of ’s avonds naar huis gaat. Locatie: Driebergen-Rijsenburg.
  • Zes losse trainingsdagen, met steeds (ongeveer) een maand tussentijd. Locatie: Utrecht.
  • Het is ook mogelijk een enkele module van een leergang te volgen.

Nog verder de diepte in?
Je kunt de leergangen nog verder uitbreiden met masterclasses

Certificaat
Als je de leergang met goed gevolg hebt afgesloten ontvang je een certificaat (op het niveau van ambtelijk secretaris medezeggenschap) dat de VASMO erkent. Heb je naast de hele leergang minimaal één masterclass gevolgd? Dan kan je ook nog een getuigschrift aanvragen, dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Slotdagdeel
Bij alle leergangen zit een slotdagdeel bij de prijs inbegrepen. Dit slotdagdeel bestaat uit een kort inhoudelijk programma, uitwisseling en een feestelijke uitreiking van het certificaat.

Welke leergang past bij jou?
Hier vind je de ingangseisen per leergang.

Wil je instromen in leergang 2 of 3 zonder dat je het certificaat van de voorgaande leergang hebt gehaald? Je kunt bij ons een vrijstelling aanvragen.

Vraag en antwoord

Een OR heeft geen ‘recht’ op een Ambtelijk Secretaris, tenzij het geregeld is in de CAO. Er zijn drie argumenten te bedenken, die wel een rol zouden kunnen spelen bij een bestuurder als het gaat om de vraag of hij een Ambtelijk Secretaris beschikbaar wil stellen aan zijn OR:

  1. De kosten-batenanalyse
  2. Aantoonbare meerwaarde van een Ambtelijk Secretaris
  3. Interne en externe uitstraling

Ad 1) De kosten-batenanalyse
Een Ambtelijk Secretaris is een professional die bepaalde specifiek medezeggenschap gerelateerde werkzaamheden in het algemeen efficiënter zal kunnen oppakken dan het gemiddelde OR-lid. Zo zal het, wanneer een OR-lid een brief moet schrijven, waarschijnlijk (veel) meer tijd kosten, dan wanneer een Ambtelijk Secretaris het oppakt. Verder kan een Ambtelijk Secretaris zorgen voor een efficiënter verloop van het OR-overleg. Daarmee kan dus overlegtijd worden bespaard. En hoe groter de OR hoe meer dat oplevert natuurlijk. De ‘gespaarde’ tijd vloeit bovendien direct terug naar het primaire proces. Verder geldt in een aantal gevallen dat de uren van een Ambtelijk Secretaris goedkoper zijn dan die van een OR-lid (maar dat hangt natuurlijk af van het beloningsniveau van de AS). Het voorgaande in cijfers vangen valt niet mee, maar als het wel lukt dan heb je wel een hard argument als OR om in gesprek te gaan over ondersteuning van een Ambtelijk Secretaris.

Ad 2) Aantoonbare meerwaarde van een Ambtelijk Secretaris
Een Ambtelijk Secretaris kan, als buitenstaander, zorgen voor de buitenstaandersblik en daarmee helpen om emoties in het overleg binnen de perken te houden. En dat kan de kwaliteit van het overleg ten goede komen. Verder kan een Ambtelijk Secretaris een bijdrage leveren in het structureren van hetgeen gezegd wordt. De informatie voor bestuurder en OR-leden kan daarmee overzichtelijker en bruikbaarder zijn. En dat kan bijdragen aan betere besluitvorming. Ook hier geldt: het voorgaande is lastig aan te tonen, maar als dat wel lukt dan kan het zeker helpen.

Ad 3) Interne en externe uitstraling
In veel organisaties worden de medewerkers gezien als een belangrijke partij. Die partij serieus nemen kan zorgen voor meer betrokkenheid en motivatie. Dat kan ook invloed hebben op de uitstraling naar buiten toe van de organisatie. Ook het al dan niet serieus nemen van de vertegenwoordiging van de medewerkers (ofwel de OR) is daarbij een element. Bevorderen van de medezeggenschap kan de reputatie van een organisatie en de motivatie van medewerkers ten goede komen. En natuurlijk kan snoeien in de medezeggenschap of de ondersteuning daarvan het tegenovergestelde effect hebben. Je kunt dat als OR actief gebruiken: door de achterban te laten weten hoe er met hun vertegenwoordiging wordt omgegaan, kun je wellicht de besluitvorming beïnvloeden.

Ambtelijk secretarissen

Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Leergang 1 ambtelijk secretaris

Nieuw als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Leergang 2 ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris werkt met beleid
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Leergang 3 ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris als adviseur
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Modules leergangen

Kies je eigen pad
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Nieuw als ambtelijk secretaris

Jouw rol, competenties en taken als ambtelijk secretaris in de medezeggenschap
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Wetgeving en advies- en instemmingsbrieven

Toepassen van wet- en regelgeving en schrijven van advies- en instemmingsbrieven
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Communicatie en belangrijke beleidsterreinen

Communicatie van de medezeggenschap én kennis van belangrijke beleidsterreinen
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Beleidsprocessen en de betekenis voor de medezeggenschap

Tot op de bodem van beleid
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Kwaliteiten, feedback en netwerken

Wie ben ik en wat kan ik (nog leren?)
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Strategisch adviseren, vertaling naar de praktijk

Hoe help je jouw OR vooruit?
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Adviseren

Van advies geven naar adviseren
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Groepsdynamiek en samenwerking

Samen werken of samenwerken?
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Organisatieontwikkelingen

Jouw rol bij organisatieveranderingen
Leergangen-Ambtelijk-Secretarissen-Adviesbureau-ATIM.jpg

Masterclasses

Uitbreiding en verdieping voor ambtelijk secretarissen
ambtelijk secretaris
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim