Ambtelijk secretarissen

De ambtelijk secretaris is dé professional in medezeggenschap!

Als ambtelijk secretaris ben jij onmisbaar voor een goede ondersteuning van het medezeggenschapsorgaan. Jij zorgt ervoor dat de ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad zijn werk goed kan uitvoeren.

Met de opleidingen en modules van Atim kun jij verder doorgroeien als professional. Zo til je niet alleen je raad naar een hoger plan, maar ontwikkel je ook jezelf binnen het dynamische werkveld van de medezeggenschap.

De leergangen voor ambtelijk secretarissen voor cliëntenraad en ondernemingsraad

Atim biedt je drie leergangen aan, die allemaal zijn erkend door VASMO, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen. En dat betekent dat je een certificaat krijgt dat VASMO erkent, wanneer je een leergang succesvol hebt afgerond. Zo heb je direct veel praktisch plezier van je opleiding én kun je trots zijn op wat je hebt bereikt!
Bijkomend aanbod, zodat je nog meer voordeel van je opleiding hebt: Tijdens het volgen van een leergang, ben je meteen gratis lid van onze helpdesk Atim Paraat. Daarmee heb je altijd een adviseur bij de hand die met je meedenkt en je gratis van (juridische) informatie en advies voorziet!

Je kunt elke leergang volgen op een manier die het beste past bij jouw planning en wensen. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Je volgt een leergang van drie modules in zes losse dagen plus een praktijkverbindingsdag.
  • Je kiest voor een leergang met drie modules van twee aaneengesloten dagen plus een praktijkverbindingsdag. Je kiest zelf of je blijft overnachten of ’s avonds naar huis gaat.
  • Het is ook mogelijk een enkele module van een leergang te volgen.

Praktijkverbindingsdag

Bij alle leergangen zit een praktijkverbindingsdag bij de prijs inbegrepen. Deze praktijkverbindingsdag bestaat uit intervisie en reflectie, een workshop rondom een inhoudelijk thema en het minicongres actuele jurisprudentie.

Certificaat

Als je de leergang met goed gevolg hebt afgesloten ontvang je twee certificaten:

  • Vanuit ons ontvang je een Atim-certificaat (op het niveau van ambtelijk secretaris medezeggenschap) dat VASMO erkent.
  • Daarnaast zijn onze leergangen erkent als registeropleiding. Na succesvolle afronding melden we je aan bij CPION. Zij registreren jouw naam in het Abituriëntenregister en geven daarna een leergang-certificaat af. Raak je het certificaat kwijt? Dan kun je bij CPION een kopie opvragen. Verder kunnen HR-functionarissen eventueel naar CPION bellen om jouw getuigschrift te verifiëren.

Ga jij in de toekomst in het buitenland werken? Dan kun je bij CPION een verklaring in het Engels aanvragen, waarin het niveau van de post-initiële opleiding wordt uitgelegd. Deze verklaring is opgesteld in samenwerking met de Nuffic (Netherlands Universities Foundation for International Cooperation).

Welke opleiding past bij jou?

Hier vind je de ingangseisen per leergang.

Wil je instromen in leergang 2 of 3 zonder dat je het certificaat van de voorgaande leergang hebt gehaald? Of, heb je al veel ervaring en denk je één of meer modules uit leergang 1 over te kunnen slaan? Je kunt bij ons een vrijstelling aanvragen.

opleiding ambtelijk secretaris cliëntenraad ondernemingsraad

Veel gestelde vragen

Voor onze leergangen en modules kun je je tot letterlijk een dag van te voren inschrijven.
Twee aandachtspunten:
- Je voorbereiding voor elke module vergt wat leeswerk en soms een kleine opdracht.
- Daarnaast is mogelijk het eventuele studieboek niet op tijd bij jou binnen.
Bij een last minute inschrijving zul je dus wel rekening moeten houden met een beginspurt om deze voorbereidingszaken in te halen.

Wanneer een leergang volgeboekt is, zul je op deze website rechts, de inschrijfoptie niet meer zien.

Bij ons kun je tot 2 weken voor de startdatum van een leergang of module altijd kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren.

Annuleer je tussen 14 dagen en de startdatum, dan brengen we 50% van de kosten in rekening.

Studiebelasting

Aanwezigheid

Studieopdrachten

Subtotaal

Leergang 1

Module 1

16

8

24

Module 2

16

8

24

Module 3

16

8

24

Praktijkverbindingsdag

8

0

4

Totaal

80 uur

Leergang 2

Module 1

16

12

28

Module 2

16

12

28

Module 3

16

12

28

Praktijkverbindingsdag

8

0

4

Totaal

92 uur

Leergang 3

Module 1

16

16

32

Module 2

16

16

32

Module 3

16

16

32

Praktijkverbindingsdag

8

0

4

Totaal

104 uur

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.