Ambtelijk secretarissen

De ambtelijk secretaris is dé professional in medezeggenschap!

ATIM-DASMO-blokje.jpg
Als ambtelijk secretaris ben jij onmisbaar voor een goede ondersteuning van het medezeggenschapsorgaan. Jij zorgt ervoor dat de ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad zijn werk goed kan uitvoeren.

Met de opleidingen en modules van ATIM en DASMO kun jij verder doorgroeien als professional. Zo til je niet alleen je raad naar een hoger plan, maar ontwikkel je ook jezelf binnen het dynamische werkveld van de medezeggenschap.

De leergangen voor ambtelijk secretarissen
ATIM en DASMO bieden je drie leergangen aan, die allemaal zijn erkend door VASMO, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen. En dat betekent dat je een certificaat krijgt dat VASMO erkent, wanneer je een leergang succesvol hebt afgerond. Zo heb je direct veel praktisch plezier van je opleiding én kun je trots zijn op wat je hebt bereikt!

Je kunt elke leergang volgen op een manier die het beste past bij jouw planning en wensen. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Drie modules van twee aaneengesloten dagen. Je kiest zelf of je blijft overnachten of ’s avonds naar huis gaat. Locatie: Driebergen-Rijsenburg.
  • Zes losse trainingsdagen, met steeds (ongeveer) een maand tussentijd. Locatie: Utrecht.
  • Het is ook mogelijk een enkele module van een leergang te volgen.

Nog verder de diepte in?
Je kunt de leergangen nog verder uitbreiden met Plusmodules.

Certificaat
Als je de leergang met goed gevolg hebt afgesloten ontvang je een certificaat (op het niveau van ambtelijk secretaris medezeggenschap) dat de VASMO erkent. Heb je naast de hele leergang minimaal één plusmodule gevolgd? Dan ontvang je ook nog een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Slotdagdeel
Bij alle leergangen zit een slotdagdeel bij de prijs inbegrepen. Dit slotdagdeel bestaat uit een kort inhoudelijk programma, uitwisseling en een feestelijke uitreiking van het certificaat. De data vind je bij de verschillende leergangen.

Welke leergang past bij jou?
Hier vind je de ingangseisen per leergang.
Wil je instromen in leergang 2 of 3 zonder dat je het certificaat van de voorgaande leergang hebt gehaald? Dat is alleen mogelijk als je de behandelde theorie al beheerst en deze kan toepassen in je praktijk. Als je denkt dat dit voor jou geldt, kun je dat melden via info@atim.eu. Vervolgens neemt een trainer contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. We vragen je dan je cv en enkele documenten waaruit blijkt dat je de leergang kan overslaan, op te sturen. Op basis hiervan maakt de trainer een opleidingsadvies en dat wordt met je besproken. Hierna beslist de trainer of je vrijstelling krijgt voor een hele leergang of je toch nog moet deelnemen aan (een onderdeel van) een eerdere leergang.

Aan dit opleidingsadvies zijn kosten verbonden, namelijk € 248,00 (0% BTW). Als je binnen een half jaar na de vrijstelling je aanmeldt voor een complete leergang, wordt € 124,00 (50 %) van dit bedrag in mindering gebracht op de kosten van deze leergang.

Ambtelijk secretarissen

ATIM-DASMO-blokje.jpg

Leergang 1 ambtelijk secretaris

Nieuw als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Leergang 2 ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris werkt met beleid
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Leergang 3 ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris als adviseur
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Modules leergangen

Kies je eigen pad
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Nieuw als ambtelijk secretaris

Jouw rol, competenties en taken als ambtelijk secretaris in de medezeggenschap
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Wetgeving en advies- en instemmingsbrieven

Toepassen van wet- en regelgeving en schrijven van advies- en instemmingsbrieven
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Communicatie en belangrijke beleidsterreinen

Communicatie van de medezeggenschap én kennis van belangrijke beleidsterreinen
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Beleidsprocessen en de betekenis voor de medezeggenschap

Tot op de bodem van beleid
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Kwaliteiten, feedback en netwerken

Wie ben ik en wat kan ik (nog leren?)
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Strategisch adviseren, vertaling naar de praktijk

Hoe help je jouw OR vooruit?
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Adviseren

Van advies geven naar adviseren
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Groepsdynamiek en samenwerking

Samen werken of samenwerken?
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Organisatieontwikkelingen

Jouw rol bij organisatieveranderingen
ATIM-DASMO-blokje.jpg

Plusmodules

Uitbreiding en verdieping
ambtelijk secretaris
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim