Wat wil jij leren?

Losse modules

berg 3

Je wilt gericht je kennis en vaardigheden bijspijkeren. Een hele leergang past niet in je planning. Of je hebt al zoveel ervaring dat een complete opleiding te veel van het goede is. Dan zijn deze modules echt iets voor jou!

Wat je leert

Je leert hoe je de OR kunt ondersteunen op organisatorisch en secretarieel vlak. Jij bepaalt zelf wat je daarvoor nodig hebt. Kies één of meer modules die passen bij jouw zoektocht.
Bijkomend aanbod, zodat je nog meer voordeel van je opleiding hebt: Vanaf de eerste dag van je module, ben je twee maanden gratis lid van onze helpdesk ATIM Paraat. Daarmee heb je altijd een adviseur bij de hand die met je meedenkt en je gratis van juridische informatie en advies voorziet!

Van losse modules naar gecertificeerde opleiding

Na het succesvol afronden van elke module ontvang je een certificaat van ATIM. Heb je binnen twee jaar de drie modules van één leergang compleet afgerond én het slotdagdeel gevolgd? Dat levert je het certificaat van de VASMO op. Ook nog een masterclass gedaan in deze periode? Dan kan je ook nog een getuigschrift aanvragen, dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Leergang ambtelijk secretaris I module "Nieuw als ambtelijk secretaris" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 20 sep. '22 tot 21 sep. '22  

  20 sep.
  09:00 - 16:30

  21 sep.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Beleid en het belang voor medezeggenschap" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 20 sep. '22 tot 21 sep. '22  

  20 sep.
  09:00 - 16:30

  21 sep.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris III module "Adviseren" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 985,- p.p.
 • 24 okt. '22 tot 25 okt. '22  

  24 okt.
  09:00 - 16:30

  25 okt.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris I module "Wetgeving en advies- en instemmingsbrieven" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 14 nov. '22 tot 15 nov. '22  

  14 nov.
  09:00 - 16:30

  15 nov.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Kwaliteiten, feedback en netwerken" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 15 nov. '22 tot 16 nov. '22  

  15 nov.
  09:00 - 16:30

  16 nov.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Beleid en het belang voor medezeggenschap" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 12 dec. '22 tot 16 jan. '23  

  12 dec.
  09:00 - 16:30

  16 jan.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris III module "Groepsdynamiek en samenwerking" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 12 dec. '22 tot 13 dec. '22  

  12 dec.
  09:00 - 16:30

  13 dec.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris I module "Nieuw als ambtelijk secretaris" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 13 jan. '23 tot 17 feb. '23  

  13 jan.
  09:00 - 16:30

  17 feb.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris I module "Communicatie en belangrijke beleidsterreinen" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 16 jan. '23 tot 17 jan. '23  

  16 jan.
  09:00 - 16:30

  17 jan.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Strategisch adviseren, vertaling naar de praktijk" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 19 jan. '23 tot 20 jan. '23  

  19 jan.
  09:00 - 16:30

  20 jan.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris III module "Organisatieontwikkelingen" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 06 feb. '23 tot 07 feb. '23  

  06 feb.
  09:00 - 16:30

  07 feb.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.