Wat wil jij leren?

Kies je eigen pad

berg 3

Je wilt gericht je kennis en vaardigheden bijspijkeren. Een hele leergang past niet in je planning. Of je hebt al zoveel ervaring dat een complete opleiding te veel van het goede is. Dan zijn deze modules echt iets voor jou!

Wat je leert

Je leert hoe je de OR kunt ondersteunen op organisatorisch en secretarieel vlak. Jij bepaalt zelf wat je daarvoor nodig hebt. Kies één of meer modules die passen bij jouw zoektocht.

Van losse modules naar gecertificeerde opleiding

Na het succesvol afronden van elke module ontvang je een certificaat van ATIM. Heb je binnen anderhalf jaar de drie modules van één leergang compleet afgerond? Dat levert je het certificaat van de VASMO op. Ook nog een masterclass gedaan in deze periode? Dan kan je ook nog een getuigschrift aanvragen, dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Leergang ambtelijk secretaris II module "Beleid en het belang voor medezeggenschap" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 31 jan. '22 tot 01 feb. '22  

  31 jan.
  09:00 - 16:30

  01 feb.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris III module "Adviseren" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 985,- p.p.
 • 03 feb. '22 tot 04 feb. '22  

  03 feb.
  09:00 - 16:30

  04 feb.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Leergang ambtelijk secretaris I module "Communicatie en belangrijke beleidsterreinen" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 24 feb. '22 tot 14 mrt. '22  

  24 feb.
  09:00 - 16:30

  14 mrt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris II module "Strategisch adviseren, vertaling naar de praktijk" (2 losse dagen)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 11 mrt. '22 tot 01 apr. '22  

  11 mrt.
  09:00 - 16:30

  01 apr.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris I module "Wetgeving en advies- en instemmingsbrieven" (blok van twee dagen met overnachtingsoptie)

 • 2 dagen
 • 880,- p.p.
 • 17 mrt. '22 tot 18 mrt. '22  

  17 mrt.
  09:00 - 16:30

  18 mrt.
  09:00 - 16:30

 • Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.