Nog één keer samenkomen met alle geslaagden

Slotdagdeel Ambtelijk Secretarissen

berg 3

Je hebt hard gewerkt en alle opdrachten succesvol afgerond. Je bent weer gegroeid en hebt je netwerk uitgebreid. Dat mag gevierd worden, toch?

Het slotdagdeel bestaat uit een kort inhoudelijk programma, een uitwisseling en een feestelijke uitreiking van het certificaat.

Voor wie

Alle deelnemers van onze leergangen, zijn van harte welkom op de eerstvolgende datum nadat je alle hebt afgerond. De uitnodiging volgt automatisch en deelname is bij de leergangprijs inbegrepen.

Heb je met succes drie losse modules van één leergang gevolgd (of een vrijstelling voor één of twee modules)? Dan ontvang je van ons voor een certificaat, mits je deel neemt aan het eerstvolgende slotdagdeel. Wanneer je je aanmeldt, ontvang je een uitnodiging met alle benodigde informatie.


ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Gezamenlijke slotdag voor Ambtelijk Secretarissen

 • 1 dag
 • 220,- p.p.
 • 15 sep. '22  

  15 sep.
  13:30 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Gezamenlijke slotdag voor Ambtelijk Secretarissen

 • 1 dag
 • 220,- p.p.
 • 21 nov. '22  

  21 nov.
  13:30 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Gezamenlijke slotdag voor Ambtelijk Secretarissen

 • 1 dag
 • 220,- p.p.
 • 24 feb. '23  

  24 feb.
  13:30 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Gezamenlijke slotdag voor Ambtelijk Secretarissen

 • 1 dag
 • 220,- p.p.
 • 12 jun. '23  

  12 jun.
  13:30 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Minicongres actuele jurisprudentie

donderdag
15 sep

13:30 - 16:30

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.