Vrijstelling leergangen

Al veel kennis en ervaring?

berg 3
Je hebt al veel ervaring. Misschien als ambtelijk secretaris, maar het kan ook zijn dat je werkzaam bent (geweest) als (directie)secretaresse of jarenlang OR-lid of secretaris van een OR bent geweest. De achtergrond van onze deelnemers is divers, dus een deel van de instroom in een leergang is maatwerk.

Welke leergang past bij jou?

Hier vind je de ingangseisen per leergang.

Herken je hierin behandelde theorie, die jij al beheerst en kan toepassen in je praktijk? Neem dan contact met ons op.

Het opleidingsadvies

Allereerst neemt een trainer contact met je op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Als we het van beide kanten kansrijk vinden om een vrijstelling aan te vragen, dan gaan we dit in gang zetten. Je krijgt dan het verzoek je cv en enkele documenten waaruit blijkt dat je de leergang kan overslaan, op te sturen. Op basis hiervan maakt de trainer een opleidingsadvies en dat wordt met je besproken. Hierna beslist de trainer of je vrijstelling krijgt voor een hele leergang of je toch nog moet deelnemen aan (een onderdeel van) een eerdere leergang.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Kosten

Voor een persoonlijk opleidingsadvies vragen wij € 180,- voor vrijstelling voor een module van een leergang, € 220,- voor twee modules en € 260 voor vrijstelling een hele leergang.

Vragen en praktische informatie

Dat ligt aan het aantal onderdelen waarvoor je vrijstelling hebt verkregen.
Een leergang bestaat uit 3 modules van 2 dagen en een slotdagdeel.
Heb je voor 1 module of minder (maximaal 2 dagen uit de leergang) vrijstelling verkregen en de resterende twee modules en de slotdag gevolgd en succesvol afgerond, dan ontvang je een certificaat voor de gehele leergang.

Heb je voor 1,5 module (3 dagen uit de leergang) of meer vrijstelling verkregen en de resterende module of dagen gevolgd en succesvol afgerond, dan ontvang je alleen voor de gevolgde module een bewijs van deelname.

Heb je voor de gehele leergang vrijstelling verkregen dan ontvang je geen certificaat en ook geen bewijs van deelname.
Vrijstelling is bedoeld als toets op het kunnen meekomen in de volgende modules of leergang en niet bedoelde als bewijs van opgedane kennis.

Adviesbureau Atim B.V. logo

Adviesbureau Atim

[email protected]

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.