Vrijstelling leergangen

Al veel kennis en ervaring?

berg 3
Je hebt al veel ervaring. Misschien als ambtelijk secretaris, maar het kan ook zijn dat je werkzaam bent (geweest) als (directie)secretaresse of jarenlang ORlid of secretaris van een OR bent geweest. De achtergrond van onze deelnemers is divers, dus een deel van de instroom in een leergang is maatwerk.

Welke leergang past bij jou?

Hier vind je de ingangseisen per leergang.

Herken je hierin behandelde theorie, die jij al beheerst en kan toepassen in je praktijk? Neem dan contact met ons op.

Het opleidingsadvies

Allereerst neemt een trainer contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. We vragen je dan je cv en enkele documenten waaruit blijkt dat je de leergang kan overslaan, op te sturen. Op basis hiervan maakt de trainer een opleidingsadvies en dat wordt met je besproken. Hierna beslist de trainer of je vrijstelling krijgt voor een hele leergang of je toch nog moet deelnemen aan (een onderdeel van) een eerdere leergang.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris

Kosten

Voor een persoonlijk opleidingsadvies vragen wij € 180,00 voor vrijstelling voor een onderdeel van een leergang en € 260 voor vrijstelling voor een hele leergang.
Meld je je vervolgens aan voor een volgende leergang die binnen een half jaar na de laatst gevolgde module start? Dan ontvang je een korting op de leergangprijs:

  • Bij vrijstelling voor een onderdeel van een leergang wordt € 180 x 50% = € 90,-- in mindering gebracht op de kosten voor de onderdelen van de leergang die je wel volgt
  • Bij volledige vrijstelling voor een hele leergang wordt € 260 x 50% - € 130,-- in mindering gebracht op de factuur voor de volgende leergang.
ATIM

Adviesbureau ATIM

info@atim.eu

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.