Vrijstelling leergangen

Al veel kennis en ervaring?

berg 3
Je hebt al veel ervaring. Misschien als ambtelijk secretaris, maar het kan ook zijn dat je werkzaam bent (geweest) als (directie)secretaresse of jarenlang OR-lid of secretaris van een OR bent geweest. Wellicht kun je één of meer modules overslaan?

De achtergrond van onze deelnemers is divers, dus een deel van de instroom in een leergang is maatwerk. We vinden het namelijk allereerst belangrijk dat elke deelnemer zich op zijn plek voelt in zijn leerganggroep. Daarnaast vinden we het belangrijk dat deelnemers zoveel mogelijk eenzelfde startniveau aan kennis en ervaring hebben. Immers, een zo homogeen mogelijke groep qua kennis is een goede basis om op verder te bouwen, zonder dat je voor een enkele deelnemer zaken moet herhalen, die we eigenlijk bekend veronderstellen. En, ook voorkomt dit dat deelnemers met veel meer kennis en ervaring niet voldoende nieuwe kennis opdoen.

Welke leergang past bij jou?

Voor onze leergangen hebben we ingangseisen geformuleerd, die inzicht geven in het ervaringsniveau en de bekend veronderstelde kennis voor een bepaalde leergang.
Herken je hierin behandelde theorie, die jij al beheerst en kan toepassen in je praktijk? Neem dan via de button rechtsboven contact met ons op. Juist met het oog elke deelnemer op een passend niveau te laten instromen, denken we graag met je mee over een persoonlijk opleidingsadvies.

Persoonlijk opleidingsadvies

Na jouw bericht neemt de coördinator van de leergangen contact met je op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken. In dat gesprek wordt afgewogen in hoeverre het aanvragen van vrijstelling kansrijk is en voor welke onderdelen het verstandig is om de training toch te volgen. Soms kan alsnog de conclusie zijn om te starten met leergang 1. Op basis van het gesprek stelt de leergang coördinator een opleidingsvoorstel op.

Als uit het gesprek wordt geconcludeerd dat vrijstelling aanvragen kansrijk is, gaan we een vrijstellingsaanvraag in gang zetten. Je krijgt dan het verzoek om je cv en enkele documenten, waaruit blijkt dat je één of meer modules of een hele leergang kunt overslaan, op te sturen. Dit is de zogenaamde vrijstellingsopdracht.

De leergang coördinator beoordeeld de stukken en geeft schriftelijke feedback. Je vrijstellingsopdracht is daarmee in orde of moet verbeterd en nogmaals ingeleverd worden. Wanneer de vrijstellingsopdracht in orde is, wordt de uiteindelijke vrijstelling toegekend.

Certificering

Met een vrijstelling kun je versneld doorstromen naar leergang 2 of 3. Je ontvangt hiermee niet automatisch een certificaat voor leergang 1. Hiervoor geldt:

  • Heb je voor 1 module of minder (maximaal 2 dagen uit de leergang) vrijstelling verkregen en de resterende twee modules en de slotdag gevolgd en succesvol afgerond, dan ontvang je een certificaat voor de gehele leergang.
  • Heb je voor 1,5 module (3 dagen uit de leergang) of meer vrijstelling verkregen en de resterende module of dagen gevolgd en succesvol afgerond, dan ontvang je alleen voor de gevolgde module een certificaat.
  • Heb je voor de gehele leergang vrijstelling verkregen dan ontvang je geen certificaat.

De vrijstelling is dus bedoeld als toets, of je op je plaats bent in de volgende modules of leergang en niet bedoeld als bewijs van opgedane kennis.

Kosten

Voor een persoonlijk opleidingsadvies vragen wij € 180,- voor vrijstelling voor een module van een leergang, € 220,- voor twee modules en € 260 voor vrijstelling een hele leergang.

ambtelijk secretaris, leergang, cursus ambtelijk secretaris
Adviesbureau Atim B.V. logo

Adviesbureau Atim

[email protected]

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.