Bestuurders

Hoe waarborg je als bestuurder dat je ondernemingsraad rendeert?

or training, or cursus, ambtelijk secretaris, OR maatwerk
Je vindt het belangrijk om te weten wat er speelt op de werkvloer. Daarvoor ga je graag het overleg aan met medewerkers en met hun vertegenwoordiging, de ondernemingsraad. Dat overleg houdt je scherp. Je plannen voor de organisatie kun je er toetsen aan de praktijk. Het maakt ze beter en bovendien helpt het overleg je bij het verwerven van draagvlak.

Wel zou wat jou betreft het overleg met je ondernemingsraad beter kunnen. Het kost vaak veel tijd voordat jullie elkaar begrijpen. Ook komt het nogal eens voor dat je jezelf moet dwingen om tot tien te tellen. En lang niet altijd lukt het om de punten uit het overleg om te zetten naar iets dat de organisatie vooruit helpt. Je vraagt je af hoe dat komt. Komt dat door het andere perspectief van de ondernemingsraadsleden? Door verschillen in taal? Door de andere rol en positie die jullie in het overleg hebben? Je weet het niet zeker. Wel weet je dat je er aan wilt werken om het overleg beter te laten renderen. En bij voorkeur doe je dat samen met de ondernemingsraad.

Atim ondersteunt ondernemingsraden, bestuurders en andere overlegpartners die meer rendement uit het overleg willen halen. We brengen de verschillen in taal, perspectief en rolopvatting in kaart en bieden handvatten hoe daar mee om te gaan. Daarbij gaan we uit van wat er al is en bouwen daar op voort. Versterken wat goed is, is meestal immers eenvoudiger, dan compenseren wat minder gaat.

We kunnen je trainen, coachen en advies geven, zodat het overleg met de ondernemingsraad effectiever verloopt. Nog liever werken we in samenspraak aan het overleg, bijvoorbeeld met ondernemingsraad én bestuurder. Dat betekent dat we voor een training van de ondernemingsraad jou graag bij de voorbereiding betrekken, zelfs als de training gericht is op het interne functioneren van die ondernemingsraad. En als onderdelen van de training voor beide partijen relevant zijn, dan willen we je graag bij de training laten aanhaken. In adviestrajecten is onze focus het goede overleg en wederzijds begrip. We besteden dan ook waar nodig, aandacht aan perspectiefverschillen en verschillen in taal.

Training voor de opstart van een nieuwe Ondernemingsraad (OR)

Is een ondernemingsraad geheel nieuw of zijn er flinke wijzigingen dan is het goed om met een training op maat te beginnen. We vinden het belangrijk om daarin in ieder geval aandacht te geven aan:

  • Het opbouwen van de relatie tussen OR-leden onderling en met de voornaamste overlegpartners
  • De rol en taken van OR en bestuurder binnen het raamwerk van het OR-overleg
  • De formele rechten en plichten van OR en bestuurder
  • Vormgeving van het overleg in de praktijk

Deze onderdelen behandelen we graag met de ondernemingsraad en de belangrijkste overlegpartners samen. Daarmee leggen we een stevig fundament voor een constructieve samenwerking.

In een opstarttraining is er vanzelfsprekend ook ruimte voor andere leerdoelen. Die bepalen we met elkaar in een verkennend gesprek. Op basis daarvan stellen we samen het gehele programma voor de training samen.

training, ondernemingsraad, bestuurder, nieuw perspectief

Training voor nieuwe bestuurders en/of overlegpartners

Start je als overlegpartner van een OR in een organisatie waar de OR al een tijd in functie is? Dan sluit onze basiscursus OR voor overlegpartners wellicht goed bij jou aan. In één dagdeel (ochtend of middag) raak je vertrouwd met de spelregels uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en ontdek je hoe je je rol als overlegpartner het beste kunt vormgeven.
Twijfel je of dit de juiste OR cursus voor je is? Neem dan contact met ons op.


OR cursus, OR training

Rob Kusters

[email protected]

06 - 22 56 96 77

Helpdesk Atim Paraat

Trainingen op maat

Advies

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.