Contact

ATIM
training en advies
voor Goed Overleg

T 030 233 45 22
E info@atim.eu

Postadres:
Postbus 107
3720 AC Bilthoven

KVK: 30146019


Heb je tips of aanbevelingen? Wij horen het graag.

Wij trainen live en online. Voor onze live trainingen hanteren wij ons protocol veilig trainen.

Is er iets niet goed gegaan?
Hiervoor hebben we onze klachtenregeling.

    Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.