Contact

Atim
training en advies
voor Goed Overleg

T 030 233 45 22
E [email protected]

Postadres:
Heemraadssingel 167
3022 CG Rotterdam

KVK: 30146019

Heb je tips of aanbevelingen? Wij horen het graag.

Is er iets niet goed gegaan?
Hiervoor hebben we onze algemene klachtenregeling.

    Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.