Module 1 van leergang 3

Adviseren

ATIM Dasmo Leergangen

Als adviseur van het medezeggenschapsorgaan ben je van vele markten thuis. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de raad al je adviezen overneemt. In deze module leer je hoe je jezelf als adviseur presenteert, hoe je je ideeën kunt verpakken en hoe je zorgt dat je adviezen geaccepteerd worden.

Wat je leert

Na deze module:

 • weet je wat belangrijk is bij het formuleren én geaccepteerd krijgen van jouw adviezen en heb je deze kennis vertaald naar jouw praktijk

Hoe je dit leert

Je leert op verschillende manieren. Je krijgt duidelijke uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. En nieuwe kennis en inzichten pas je direct toe in opdrachten die gaan over jouw situatie.

Deze module bestaat uit twee cursusdagen. We verwachten dat je voor de eerste cursusdag wat materiaal leest. Tijdens de bijeenkomsten verzamel je gegevens voor de studieopdrachten van deze module. Daarnaast heb je na de laatste dag nog tijd nodig om je studieopdrachten af te maken. We schatten in dat je hiervoor in totaal gemiddeld 8 uur nodig hebt.

Ambtelijk secretaris, leergang, adviseur

Proeve van bekwaamheid

Je sluit deze module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Als je alle drie de modules van leergang 3 De ambtelijk secretaris als adviseur, binnen anderhalf jaar afrondt, ontvang je ook een certificaat van de VASMO (vereniging ambtelijk secretaris medezeggenschapsorganen). Als je daarnaast de opleiding aanvult met één van onze plusmodules ontvang je ook nog een getuigschrift van het CPION. Goed voor de volgende stap in je carrière!

Praktisch

 • Elke module bestaat uit twee dagen. Afhankelijk van je keuze zijn die aaneengesloten of met een maand er tussen.
 • De locatie is afhankelijk van je keuze in Utrecht of in Driebergen-Rijsenburg.
 • Voor sommige modules schaf je zelf een aanvullend studieboek aan. Op de boekenlijst kun je zien, welke voor deze leergang van toepassing zijn.
 • 2 dagen
 • 960,- p.p.
 • 03 feb. '22 tot 04 feb. '22  

  03 feb.
  09:00 - 16:30

  04 feb.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  
 • 2 dagen
 • 960,- p.p.
 • 13 jun. '22 tot 04 jul. '22  

  13 jun.
  09:00 - 16:30

  04 jul.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.