Leergang 1 ambtelijk secretaris

Nieuw als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap

Vraag en antwoord
ATIM-DASMO-blokje.jpg
Leergang 1 versterkt je praktische vaardigheden en biedt alles wat je nodig hebt om als ambtelijk secretaris van de medezeggenschap aan de slag te gaan.

In deze leergang, ontwikkeld door ATIM en DASMO, leer je te plannen en organiseren en overtuigend te schrijven. Je weet hoe je wet- en regelgeving kunt toepassen. Bovendien verrijk je je kennis over een aantal beleidsterreinen waarmee de medezeggenschap te maken heeft.

Voor wie?
Voor beginnende ambtelijk secretarissen van een ondernemingsraad, cliëntenraad of medezeggenschapsraad. Onderdelen zijn ook geschikt voor secretarissen van de medezeggenschap.

Wil je even overleggen of de leergang aansluit bij jouw wensen en situatie? Neem dan gerust contact op, want we denken graag met je mee.

Inhoud
MODULE 1 NIEUW ALS AMBTELIJK SECRETARIS
Jouw rol, competenties en taken als ambtelijk secretaris in de medezeggenschap
Als ambtelijk secretaris ben je je bewust van de rol die je vervult in samenwerking met het dagelijks bestuur van de medezeggenschap. Je kunt het werk plannen en organiseren. Je weet hoe je een goede agenda opstelt, heldere verslagen maakt, je tijd indeelt en overzicht houdt.
Na module 1:
– weet je wat de taken en competenties zijn van de ambtelijk secretaris
– kun je de medezeggenschap organisatorisch ondersteunen.

MODULE 2 WETGEVING EN ADVIES- EN INSTEMMINGSBRIEVEN
Toepassen van wet- en regelgeving en schrijven van advies- en instemmingsbrieven
Je bent in staat wet- en regelgeving toe te passen en je kunt daar waar nodig de juiste kennis vinden. Tijdens de leergang versterk je je schrijfvaardigheid en kun je duidelijke advies- en instemmingsbrieven opstellen.
Na module 2:
– schrijf je heldere advies- en instemmingsbrieven
– kun je wet- en regelgeving toepassen.

MODULE 3 COMMUNICATIE EN BELANGRIJKE BELEIDSTERREINEN
Communicatie van de medezeggenschap
De achterban wil op een heldere en toegankelijke manier geïnformeerd zijn. Dat vraagt om begrijpelijke taal, een toegankelijke stijl en een aantrekkelijke vorm. Je gaat aan de slag met teksten waarbij je leert variëren met stijl en omvang van een tekst. Dankzij deze training zien collega’s voortaan uit naar de berichten van de medezeggenschap.
Kennis van belangrijke beleidsterreinen
Sociaal beleid, financiën en arbo zijn belangrijk voor de medezeggenschap. Je krijgt de basiskennis aangereikt en weet waar je meer informatie kunt vinden over deze drie beleidsterreinen.
Na module 3:
– weet je wat nodig is om de achterban op een heldere en toegankelijke wijze te informeren en kun je wervende teksten schrijven
- heb je basiskennis van drie belangrijke beleidsterreinen sociaal beleid, financiën en arbo;
- en weet je waar je meer informatie kunt vinden over deze drie beleidsterreinen.

Werkwijze
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt duidelijke uitleg. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. En nieuwe kennis en inzichten pas je direct toe in opdrachten die gaan over jouw situatie. Je krijgt een lijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Planning
Je kunt de gehele leergang volgen op een manier die het beste past bij jouw planning en wensen. Dit zijn de mogelijkheden:
> Drie blokken van twee aaneengesloten dagen, met steeds (ongeveer) twee maanden er tussen. Je kiest zelf of je blijft overnachten of ’s avonds naar huis gaat.
Voor de overnachting kun je direct contact opnemen met het hotel.
Buitenplaats De Bergse Bossen, Driebergen
Traaij 299, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg
0343 528 150
info@bergsebossen.nl
> Zes losse cursusdagen, met steeds (ongeveer) een maand er tussen. Locatie: Aristo Utrecht-Lunetten.
> Het is ook mogelijk losse modules (twee dagen) van de leergang te volgen.

Kosten
De kosten voor de gehele leergang zijn € 2.795,00 (incl. slotdag van € 215,00) en voor een enkele module van twee dagen € 860,00. Deze bedragen zijn btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en uitgebreide documentatie. Voor sommige modules schaf je zelf van te voren één of meer studieboeken aan. De titels zijn te vinden op onze boekenlijst.

Nog verder de diepte in?
Je kunt de leergangen nog verder uitbreiden met masterclasses.

Slotdagdeel
Bij alle leergangen hoort een slotdagdeel met een kort inhoudelijk programma, uitwisseling en een feestelijke uitreiking van het certificaat. Na het afronden van jouw leergang word je op het eerstvolgende slotdagdeel verwacht van 13.00 tot 17.00 uur.

Certificaat
Als je de leergang met goed gevolg hebt afgesloten ontvang je een certificaat (op het niveau van ambtelijk secretaris medezeggenschap) dat de VASMO erkent. Heb je naast de hele leergang ook nog minimaal één masterclass gevolgd? Dan ontvang je ook nog een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Vraag en antwoord

Vanuit de Wet op de ondernemingsraden worden geen vormeisen gesteld aan een jaarverslag van de OR. Het is wel logisch om in zo’n jaarverslag tenminste een overzicht te geven van de werkzaamheden van de OR in het afgelopen jaar en dan met name van de behandelde onderwerpen. Maar hoe je dat presenteert mag je als OR zelf weten. Je mag zelf kiezen wat bij jullie past: een jaarverslag bestaande uit OR-vergaderverslagen met een nietje erdoor of uitgebreide knutselwerken, fotoreportages, kwartetspellen of, iets wat daar ergens in het midden ligt.

Voor veel OR-en is het uitbrengen van een jaarverslag een (extra) moment om zich te presenteren en het contact met de achterban aan te halen. Het uitbrengen van het jaarverslag wordt dan vaak gecombineerd met bijvoorbeeld een lezing of een borrel. Nodig is dat niet, maar voor het contact met de achterban meestal wel goed.

Je kunt stellen dat je als OR-lid over alles wat met de bestuurder is besproken mag communiceren tenzij de bestuurder je geheimhouding heeft opgelegd of tenzij je kunt veronderstellen dat iets een vertrouwelijk karakter heeft. Zo is het beschreven in Art. 20 uit de Wet op de ondernemingsraden. Het zinnetje ‘tenzij je kunt veronderstellen dat iets een vertrouwelijk karakter heeft’ is helaas voor interpretatie vatbaar. Mijn tip is daarom om in geval van twijfel even na te vragen bij de bestuurder of iets onder de geheimhouding valt.

Maar….. ook als iets niet onder de geheimhouding valt kan het verstandig zijn om even af te stemmen wat je naar buiten brengt. Het komt de eenheid binnen de OR ten goede als er naar buiten toe een eenduidige boodschap wordt uitgedragen. Wijk je daar vanaf dan wordt dat soms niet door de andere OR-leden gewaardeerd. En bestuurders vinden het meestal wel prettig als ze vooraf weten wat de OR gaat communiceren. Mijn tip is daarom om, ook als iets niet onder de geheimhouding valt, vooraf toch even goed af te stemmen binnen de OR en met de bestuurder met welk bericht je de achterban benadert.

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Leergang ambtelijk secretaris I losse dagen

 • 6 dagen
 • 2.795,- p.p.
 • 26 mrt. '21 tot 01 okt. '21  

  26 mrt.
  09:00 - 16:30

  23 apr.
  09:00 - 16:30

  21 mei
  09:00 - 16:30

  18 jun.
  09:00 - 16:30

  10 sep.
  09:00 - 16:30

  01 okt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Leergang ambtelijk secretaris I blokken van twee dagen (met overnachtingsoptie)

 • 6 dagen
 • 2.795,- p.p.
 • 16 sep. '21 tot 14 jan. '22  

  16 sep.
  09:00 - 16:30

  17 sep.
  09:00 - 16:30

  04 nov.
  09:00 - 16:30

  05 nov.
  09:00 - 16:30

  13 jan.
  09:00 - 16:30

  14 jan.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  

Leergang ambtelijk secretaris I losse dagen

 • 6 dagen
 • 2.795,- p.p.
 • 11 okt. '21 tot 14 mrt. '22  

  11 okt.
  09:00 - 16:30

  22 nov.
  09:00 - 16:30

  13 dec.
  09:00 - 16:30

  24 jan.
  09:00 - 16:30

  14 feb.
  09:00 - 16:30

  14 mrt.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim