Leergang Ambtelijk Secretaris I

Voor startende duizendpoten

ambtelijk secretaris

Deze cursus word gegeven door:

ambtelijk secretaris
Mirjam Kousbroek
ambtelijk secretaris
Marjon de Grave
ambtelijk secretaris
Helmi Kaskens
Heb jij het karakter van een duizendpoot? Hou je van ondersteunen en organiseren? Dan kun je veel betekenen als ambtelijk secretaris voor ondernemingsraden.

Wat je leert
Deze leergang versterkt je praktische vaardigheden: snel en kritisch lezen, overtuigend schrijven en helder plannen. Je wordt erg handig in organiseren, het vinden en gebruiken van belangrijke informatie. Je raakt goed thuis in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Hoe je dit leert
Je krijgt duidelijke uitleg en nieuwe kennis pas je direct toe in praktijkopdrachten die je ook meeneemt naar je eigen werkplek. De opdrachten zijn zo veel mogelijk gericht op jouw eigen situatie. Je wisselt ervaringen uit met actieve vakgenoten uit andere organisaties.

Lees onderaan de pagina meer over het volledige programma van de leergang. Houd rekening met ongeveer 14 uur aan benodigde tijd voor opdrachten.

Tips onderweg
Gedurende de periode van de leergang kun je vragen stellen aan ATIM Paraat. Hiervoor betaal je niets extra.

Proeve van bekwaamheid ambtelijk secretaris
Je sluit de leergang af met een erkend certificaat op het niveau van administratief en organisatorisch medewerker (VASMO). Tevens wordt een getuigschrift opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION. Goed voor de volgende stap in je carrière!

Praktisch

 • De leergang beslaat vijf dagen: tweemaal twee aaneengesloten dagen en een losse dag.
 • De prijs is € 2.025,- per persoon. Dit bedrag is btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en uitgebreide documentatie. Een overnachting is niet bij de prijs inbegrepen.
 • Naast de documentatie die je van ons ontvangt heb je nog twee studieboeken nodig. Je ontvangt voor de start van de module informatie over de titel en druk, en schaft het boek zelf aan. De totale kosten van deze boeken bedragen rond de €35,-.
 • De locatie is altijd in (de buurt van) Utrecht. Het adres kan wisselen.
 • De leergang wordt ten minste eenmaal per zes maanden aangeboden. Op de cursuskalender vind je de eerstvolgende data.

Programma
Voor het uitgebreide programma per cursusdag, klik hieronder op Lees meer:

Programma LAS I Gedurende de leergang wisselen uitleg en oefening elkaar steeds af.

Na afloop van elke dag (1 t/m 4) krijg je een huiswerkopdracht mee over de inhoud van die dag. Tijdens de vijfde bijeenkomst ontvang je feedback op je uitwerking. Met vragen tussendoor kun je terecht bij ATIM Paraat.

Dag 1 9.00 Ontvangst

 • Intro over jouw rol als ambtelijk secretaris
 • Taakomschrijving van de ambtelijk secretaris
 • Opstellen eigen leerdoelen en actiepunten
 • Spelers in de medezeggenschap

12.30 Lunch 13.30 Vervolg

 • Intro Wet op ondernemingsraden (WOR)
 • Wat betekenen advies-, instemmings- en initiatiefrecht?
 • OR-reglement, OR-verkiezingen, OR-faciliteiten.
 • Rol van de ambtelijk secretaris in de OR-procedures

16.45 Afsluiting

Dag 2

9.00 Ontvangst

 • Intro over slimmer leren lezen
 • Effectief stukken lezen voor goed overleg
 • Tekstopbouw als instrument voor snel en kritisch lezen
 • Gewoontes die je leestempo vertragen
 • Leesoefeningen om je leestempo te verhogen

12.30 Lunch 13.30 Vervolg

 • Intro over organisatie en planning
 • Van los aandachtspunt naar helder agendapunt
 • Voorbereiden van vergaderingen
 • Organisatie van OR-scholing
 • Organisatie van OR-verkiezingen

16.45 Afsluiting

Dag 3 9.00 Ontvangst

 • Intro over het belang van notulen
 • Van effectieve notulen naar goed overleg
 • Eigen leerdoelen in notuleren
 • Notuleren in praktijk
 • Niet verplicht, wel een kans: oefen notuleren met een laptop

12.30 Lunch 13.30 Vervolg

 • Toepassen van je kennis over wet- en regelgeving
 • Presententaties individuele uitwerkingen van juridische vragen
 • De juiste informatie vinden over wet- en regelgeving

16.45 Afsluiting

Dag 4 9.00 Ontvangst

 • Communicatie met de OR-achterban
 • Theoretische achtergrond
 • De rol van de ambtelijk secretaris in effectieve communicatie
 • Eigen leerdoelen in communicatie met de OR-achterban
 • Inspirerende OR-jaarverslagen

12.30 Lunch 13.30 Vervolg

 • Uitnodigend leren schrijven
 • Gouden tips en oefeningen

16.45 Afsluiting

Dag 5 9.00 Ontvangst

 • Uitgebreide feedback op de gemaakte opdrachten (door trainer en deelnemers naar elkaar)
 • Reflectie: wat heb ik geleerd, hoe ga ik dat toepassen, wat wil ik verder ontwikkelen?

12.30 Lunch 13.30 Vervolg

 • De kunst van het archiveren
 • Eigen leerdoelen voor het ordenen en beheren van OR-informatie
 • Meer bereiken door goed time management
 • Eigen baas over je tijd: een plan

16.45 Feestelijke afsluiting van de leergang

Bij afsluiting van de cursus is bekend of je bent geslaagd. Dit vieren we feestelijk met de uitreiking van de certificaten!

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjon de Grave
Mail naar mdegrave@atim.eu
of telefoon 06 - 12 54 00 14

ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helmi Kaskens
Mail naar hkaskens@atim.eu
of telefoon 030 2 33 45 22

 • 5 dagen
 • 2.025,- p.p.
 • 11 sep. '19 tot 22 jan. '20  

  11 sep.
  09:00 - 16:30

  12 sep.
  09:00 - 16:30

  13 nov.
  09:00 - 16:30

  14 nov.
  09:00 - 16:30

  22 jan.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim