Jouw rol, competenties en taken als ambtelijk secretaris in de medezeggenschap

Nieuw als ambtelijk secretaris

ATIM Dasmo Leergangen

Als nieuwe ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap leer je in deze module wat je rol en taken zijn. Je weet wat je de leden van het medezeggenschapsorgaan én het dagelijks bestuur te bieden hebt en hoe je met hen kunt samenwerken. Je leert te plannen en organiseren.

Wat je leert

Na deze module:
- kan je het medezeggenschapsorgaan met wie je werkt, prima ondersteunen;
- weet je hoe de medezeggenschap is georganiseerd;
- heb je inzicht in je taken en de planning daarvan;
- ken je het belang van een goede agenda en een goed verslag;
- en weet je hoe je een archief opzet en beheert.

Hoe je dit leert

Je leert op verschillende manieren. Je krijgt duidelijke uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. En nieuwe kennis en inzichten pas je direct toe in opdrachten die gaan over jouw situatie.

Deze module bestaat uit twee cursusdagen. We verwachten dat je voor de eerste cursusdag wat materiaal leest. Tijdens de bijeenkomsten verzamel je gegevens voor de studieopdrachten van deze module. Daarnaast heb je na de laatste dag nog tijd nodig om je studieopdrachten af te maken. We schatten in dat je hiervoor in totaal gemiddeld 8 uur nodig hebt.

nieuw-als-ambtelijk-secretaris, leergang 1 ambtelijk secretaris

Proeve van bekwaamheid

Je sluit deze module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Als je alle drie de modules van leergang 1 Nieuw als ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap, binnen anderhalf jaar afrondt, ontvang je ook een certificaat van de VASMO (vereniging ambtelijk secretaris medezeggenschapsorganen). Als je daarnaast de opleiding aanvult met één van onze plusmodules ontvang je ook nog een getuigschrift van het CPION. Goed voor de volgende stap in je carrière!

Praktisch

- Elke module bestaat uit twee dagen. Afhankelijk van je keuze zijn die aaneengesloten of met een maand er tussen.
- De locatie is afhankelijk van je keuze in Utrecht of in Driebergen-Rijsenburg.
- Voor sommige modules schaf je zelf een aanvullend studieboek aan. Op de boekenlijst kun je zien, welke voor deze leergang van toepassing zijn.

 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 16 sep. '21 tot 17 sep. '21  

  16 sep.
  09:00 - 16:30

  17 sep.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  
 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 11 okt. '21 tot 22 nov. '21  

  11 okt.
  09:00 - 16:30

  22 nov.
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 20 jan. '22 tot 21 jan. '22  

  20 jan.
  09:00 - 16:30

  21 jan.
  09:00 - 16:30

 • Hotel Bergse Bossen  
 • 2 dagen
 • 860,- p.p.
 • 11 apr. '22 tot 09 mei '22  

  11 apr.
  09:00 - 16:30

  09 mei
  09:00 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Minicongres actuele jurisprudentie

donderdag
14 okt

13:30 - 16:30

Meer voor Ambtelijk secretarissen

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.