Alle neuzen één kant op krijgen

Succesvol voorzitten

Atim Pins 07

Het is je gelukt! De neuzen in jullie OR-team staan weer dezelfde kant op. Jij hebt dat voor elkaar gekregen. Door goed te luisteren. Met een grapje op zijn tijd. En op het juiste moment serieus doorpakkend ...

De vaardigheden eerst

Aan bod komen de organisatievaardigheden die nodig zijn om een vergadering goed voor te bereiden. Je leert diverse gesprekstechnieken toe te passen om een vergadering te leiden. Je ontdekt hoe je groepsprocessen kunt begeleiden om tot betere resultaten te komen. Spanningen, conflicten, zaken die de voortgang belemmeren: je ontwikkelt manieren waarmee je ongewenste situaties weer kunt ombuigen.

Vraaggericht ontwikkelen

Deze OR cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Voor aanvang van de cursus ontvang je een intake-vragenlijst. Zo kunnen we de opleiding afstemmen op jouw behoefte. Je formuleert zelf je leer- en experimenteerdoelen. Tussen de bijeenkomsten oefen je jezelf via een aantal opdrachten. Eén van de opdrachten is om jezelf met camera op te nemen, in actie als voorzitter. De eindopdracht bespreken we in de laatste bijeenkomst. Je krijgt steeds gerichte feedback van de docent en andere deelnemers.

Succesvol voorzitten, voorzitter OR cursus, Voorzitter OR, ambtelijk secretaris

Resultaat

 • je kunt vergaderingen gestructureerd voorbereiden
 • je kunt vergaderingen leiden
 • je kunt naar buiten optreden als gezaghebbende vertegenwoordiger van de OR (of andere groep die je voorzit)
 • je weet vaardig in te spelen op de dynamiek binnen de OR (of andere groep die je voorzit)
 • je bent goed in staat tot kritische zelfreflectie en zelfsturing

Certificaat

Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat waaruit al je competenties blijken als voorzitter van goed overleg.

Praktisch

 • De opleiding beslaat vier bijeenkomsten: drie keer een dag en een terugkomdagdeel.
 • De eerste datum vind je rechts bij het aanmeldformulier. De overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.
 • De drie dagen plannen we ongeveer eens per maand, zodat je voldoende tijd hebt voor de opdrachten.
 • De kosten bedragen € 1750,-- (vrijgesteld van BTW).
 • Kom je samen met jouw vicevoorzitter? Dan brengen we voor zijn/haar deelname het halve tarief van € 875,-- (vrijgesteld van BTW) in rekening.

Twijfel je of dit de juiste OR training voor je is? Neem dan contact met ons op.

Succesvol voorzitten

 • 1 dag
 • 1.750,- p.p.
 • 06 sep. '22  

  06 sep.
  09:30 - 16:30

 • Aristo Utrecht  

Meer voor Ondernemingsraden

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.