Succesvol voorzitten

Alle neuzen één kant op krijgen

OR cursus, OR training
Het is je gelukt! De neuzen in jullie OR-team staan weer dezelfde kant op. Jij hebt dat voor elkaar gekregen. Door goed te luisteren. Met een grapje op zijn tijd. En op het juiste moment serieus doorpakkend ...

Wat we doen
Aan bod komen de organisatievaardigheden die nodig zijn om een vergadering goed voor te bereiden. Je leert diverse gesprekstechnieken toe te passen om een vergadering te leiden. Je ontdekt hoe je groepsprocessen kunt begeleiden om tot betere resultaten te komen. Spanningen, conflicten, zaken die de voortgang belemmeren: je ontwikkelt manieren waarmee je ongewenste situaties weer kunt ombuigen.

Hoe we dit doen
Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Voor aanvang van de cursus ontvang je een intake-vragenlijst. Zo kunnen we de opleiding afstemmen op jouw behoefte. Je formuleert zelf je leer- en experimenteerdoelen. Tussen de bijeenkomsten oefen je jezelf via een aantal opdrachten. Eén van de opdrachten is om jezelf met camera op te nemen, in actie als voorzitter. De eindopdracht bespreken we in de laatste bijeenkomst. Je krijgt steeds gerichte feedback van de docent en andere deelnemers.

Resultaat

 • je kunt vergaderingen gestructureerd voorbereiden
 • je kunt vergaderingen leiden
 • je kunt naar buiten optreden als gezaghebbende vertegenwoordiger van de OR (of andere groep die je voorzit)
 • je weet vaardig in te spelen op de dynamiek binnen de OR (of andere groep die je voorzit)
 • je bent goed in staat tot kritische zelfreflectie en zelfsturing

Extra pluspunt!
Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat waaruit al je competenties blijken als voorzitter van goed overleg.

Praktisch

 • De opleiding beslaat vier bijeenkomsten: drie keer een dag en een terugkomdagdeel.
 • Het terugkomdagdeel plannen we in overleg met de deelnemers.
ambtelijk secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kousbroek
Mail naar mkousbroek@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 95 76

Succesvol voorzitten

 • 3 dagen
 • 1.750,- p.p.
 • 09 sep. '21 tot 04 nov. '21  

  09 sep.
  09:30 - 16:30

  07 okt.
  09:30 - 16:30

  04 nov.
  09:30 - 16:30

 • Aristo Utrecht  
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim