Een expert inschakelen

Toch niet zo’n goed idee?

Bij Atim krijgen we regelmatig de vraag: ‘Hebben jullie een expert op het gebied van …. (reorganisaties, fusies, pensioenen)?’ Onze tegenvraag is dan vrijwel altijd: ‘Heeft de bestuurder geen expert? En kan die jullie niet de benodigde expertise leveren?’.

Onvoldoende kennis in huis

De ene week ben je helpende in de zorg, secretaresse of machinebankwerker. De andere week ben je gekozen als OR-lid en moet je iets zeggen over een aanstaande reorganisatie of het nieuwe pensioenplan. Goed voor te stellen dat je je dan overvraagt voelt. De WOR geeft de kans, externe expertise in te schakelen, dus lijkt de oplossing simpel: we roepen de hulp in van een echte expert op dit gebied.

Wie met wie in gesprek?

Risico is echter dat de expert het gesprek overneemt. Het overleg vindt dan niet langer plaats tussen OR en bestuurder, maar tussen expert en bestuurder. Of soms nog erger: tussen expert en expert. Vooral bij pensioenvraagstukken zie je dat snel gebeuren: terwijl de pensioenadviseurs met elkaar soebatten zitten de bestuurder en de OR-leden er met klapperende oren bij.

Gewoon Nederlands

Hoe ingewikkeld een dossier ook lijkt of is, alle medewerkers die ermee te maken krijgen, zullen het toch moeten (gaan) begrijpen. Immers, zij moeten het doen of ondervinden de gevolgen van een nieuwe regeling. Stap 1 bij elke aanvraag of elk bespreekpunt, ook de ingewikkelde, is: begrijpen wij het als OR? Als de OR het snapt en kan uitleggen, dan is de kans veel groter dat andere medewerkers het ook kunnen snappen. Een goede expert, ook die ‘van de bestuurder’, kan zaken echt begrijpelijk uitleggen.

Unieke kennis

Als medewerkers in de OR bezitten jullie unieke kennis. De ‘Wat als – vraag’ kunnen alleen jullie beantwoorden. Wat als we dit gaan doen, wat gebeurt er dan bij de betrokken medewerkers/teams? Waar moeten we rekening mee houden? Wat zijn de zorgen die medewerkers gaan hebben? Waar zijn medewerkers blij mee?

Advies of instemming

Na één of meer gesprekken, wordt in elke officiële aanvraag een advies- of instemmingsbrief geschreven. Is er moeite gedaan jullie (nog een keer) uit te leggen hoe die nieuwe regeling nu precies werkt? Zijn de stukken drie keer herschreven? Is er een nieuwe expert ingeschakeld, die wel de juiste taal sprak? Goed dat te waarderen en toe te lichten wat dat gedaan heeft in het proces. Voor een volgende aanvraag hebben jullie dan alvast één van de piketpaaltjes geslagen.

Geschreven door:

OR cursus, OR training [email protected]

06 - 22 56 96 77

Rob Kusters

Ervaren adviseur en trainer, directeur

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.