Hoe kiezen we een voorzitter?

HOERA! De verkiezingen zijn voorbij en jullie nieuwe ondernemingsraad (OR) is geboren. In jullie OR-reglement staat waarschijnlijk dat jullie nu een voorzitter moeten kiezen. Maar hoe dan? De groep bestaat mogelijk uit ervaren en geheel nieuwe leden die elkaar misschien niet eens (heel) goed kennen. Hoe maak je dan de juiste keuze?

Reglement check

Check eerst of er in jullie OR-reglement staat beschreven hoe de verkiezing van voorzitter en/of vicevoorzitter moet worden gedaan, want daar moet je je immers aan houden. Meestal staat er niet meer in dan dat er over personen altijd schriftelijk gestemd moet worden. In dat geval heb je als ondernemingsraad nog veel ruimte in de manier om tot die stemming te komen. Want voor een stemming heb je kandidaten nodig.

De nominatieronde

De ervaring leert dat nieuwe of wat bescheiden leden zich niet zomaar kandidaat stellen. Door te nomineren kunnen nieuwe of bescheiden leden gestimuleerd worden om na te denken over een rol als voorzitter of vicevoorzitter. Ook al stellen deze leden zich uiteindelijk niet kandidaat, weet de groep beter wat voor kwaliteiten er in mensen wordt gezien en of ze later wellicht wel kandidaat kunnen worden. Bovendien geeft een rondje positieve feedback meestal positieve energie aan de groep!

Tijdens de nominatieronde kunnen leden kandidaten nomineren voor de functie van voorzitter of vicevoorzitter. Je kunt hierbij met elkaar afspreken dat leden ook zichzelf mogen nomineren.

Als iemand al genomineerd is door een ander lid, kan die persoon niet nogmaals genomineerd worden. Dit om te voorkomen dat de nominatieronde al een soort van verkapte stemming wordt.

Als de nominaties bekend zijn, kan iedereen die dat wil iets positiefs zegen over de genomineerden. Een ‘gratis’ rondje positieve feedback dus. Als alle genomineerden aan bod zijn geweest, wordt aan hen de vraag gesteld of zij zich ook kandidaat willen stellen. Geef diegene die zich kandidaat stellen nog even de gelegenheid voor een toelichtend praatje.

De stemronde

In de stemronde worden de kandidaten tegen elkaar in stemming gebracht. Het is raadzaam om eerst de verkiezing van voorzitter helemaal af te ronden (nominatie én stemmen) en daarna pas te beginnen aan de verkiezing van vicevoorzitter. Wie als voorzitter is gekozen heeft namelijk ook vaak een effect op wie de groep als vicevoorzitter wil.

Stemmen gebeurt in principe anoniem en schriftelijk waarbij een onafhankelijk persoon meekijkt ter controle, bijvoorbeeld de ambtelijk secretaris. Het is raadzaam om alleen de kandidaat met de meerderheid van de stemmen bekend te maken en verder niets te zeggen over de stemverhouding. Is in een eerste stemronde er geen kandidaat met een directe meerderheid dan volgt een tweede stemronde met de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen hadden. Stembriefjes gaan eventueel in een afgesloten envelop mee met de secretaris of ambtelijk secretaris zodat de uitslag evt. achteraf nog gecheckt kan worden.

Tot slot

Dit gaat over de verkiezing van een voorzitter en vicevoorzitter maar deze procedure kan evengoed worden gebruikt voor het kiezen van een secretaris.

Adviesbureau Atim B.V. logo

Adviesbureau Atim

[email protected]

030 - 233 45 22

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.