Formats adviesaanvraag ondernemingsraad

en natuurlijk ook een format voor de reactie vanuit de OR

Wat zet je nu precies in een adviesaanvraag of als OR in de reactie op een adviesaanvraag. Met twee formats geven we graag een helder overzicht.

In de WOR staan zowel voor een instemmingsaanvraag als voor een adviesaanvraag een aantal voorgeschreven toetspunten. Die gebruiken we bij Atim als uitgangspunt. Daarnaast zijn er een aantal thema’s waarover de meeste OR-en graag overzichtelijk informatie willen ontvangen. Dat is onder meer hoe de voorgenomen in de praktijk geïmplementeerd gaat worden, hoe er met medewerkers gecommuniceerd gaat worden en wat er geregeld is of wordt voor medewerkers die negatieve gevolgen gaan ondervinden van de voorgenomen verandering.

Al deze elementen vind je terug in het format voor de adviesaanvraag.

Het format voor de adviesaanvraag

Voor de reactie vanuit de OR, hebben we ook een format opgesteld, die een bestuurder overzichtelijk en compleet informeert over het verloop van het proces, de overleggen en de adviezen van de OR.

Format voor de reactie van de OR op een adviesaanvraag

Lees ook ons blog over het voordeel van het werken met formats, waarin we nog aanvullende tips delen!

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.