Formats instemmingsaanvraag ondernemingsraad

en natuurlijk ook een format voor de reactie vanuit de OR

In de WOR staan zowel voor een instemmingsaanvraag als voor een adviesaanvraag een aantal voorgeschreven toetspunten. Die gebruiken we bij Atim als uitgangspunt. Daarnaast zijn er een aantal thema’s waarover de meeste OR-en graag overzichtelijk informatie willen ontvangen. Dat is onder meer hoe de voorgenomen in de praktijk geïmplementeerd gaat worden, hoe er met medewerkers gecommuniceerd gaat worden en wat er geregeld is of wordt voor medewerkers die negatieve gevolgen gaan ondervinden van de voorgenomen verandering. Lees ons blog over het voordeel van het werken met formats, waarin we nog aanvullende tips delen!

In de WOR staan zowel voor een instemmingsaanvraag als voor een adviesaanvraag een aantal voorgeschreven toetspunten. Die gebruiken we bij Atim als uitgangspunt. Daarnaast zijn er een aantal thema’s waarover de meeste OR-en graag overzichtelijk informatie willen ontvangen. Dat is onder meer hoe de voorgenomen in de praktijk geïmplementeerd gaat worden, hoe er met medewerkers gecommuniceerd gaat worden en wat er geregeld is of wordt voor medewerkers die negatieve gevolgen gaan ondervinden van de voorgenomen verandering.

Lees ons blog over het voordeel van het werken met formats, waarin we nog aanvullende tips delen!

Het format voor de instemmingsaanvraag

Voor de reactie vanuit de OR, hebben we ook een format opgesteld. Met het gebruik van een format is de reactie van de OR volledig en kun je als bestuurder snel terugvinden, wat de OR je mee wil geven.

Het format voor de reactie van de OR op een instemmingsaanvraag

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.