Nieuwsbrief

Maximaal 6 keer per jaar

Maximaal 6 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vind je informatie over nieuwe trainingen, een actueel blog of actualiteiten. Schrijf je in en blijf op de hoogte!
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.