Over Atim

Brengt je verder vooruit

Mensen die elkaar beter begrijpen, nemen betere beslissingen. In goed overleg komen organisaties verder vooruit. Daar geloven we in bij Atim. We zijn voor teams waarvan de leden met elkaar willen werken aan de faire uitkomst van vraagstukken. Goed voor de organisatie als geheel. Goed voor mensen ‘op de vloer’. Voor de omgeving. Voor de toekomst.

Eerlijkheid en plezier
Een sterke ondernemingsraad werkt voortdurend aan een goede toekomst. Leden ontwikkelen hun talenten, zijn eerlijk over hun valkuilen en benutten hun gezamenlijke kracht. Goed opgeleide ambtelijk secretarissen ondersteunen ze daarbij.

Zonder wrijving geen glans
Wij zien onszelf als een ploeg van optimisten. Natuurlijk zijn we niet blind voor de pittige uitdagingen waar een ondernemingsraad voor kan staan. We huldigen de uitspraak ‘zonder wrijving geen glans’. Daarom helpen we ondernemingsraden om te gaan met emoties die horen bij samenwerken. Zo kun je het hoogst haalbare in het vizier blijven houden.

Gids die pad uitstippelt
Boven alles zien we onszelf als gids. Nee, universele waarheid hebben we niet in pacht. Wel hebben we veel inzicht in de routes die een ondernemingsraad kan afleggen. We gidsen teams en teamleden om het pad uit te stippelen en af te leggen dat voor hen klopt. Dat doen we met veel energie, kennis, plezier en toewijding.

Zo kun jij, kunnen jullie steeds nieuwe toppen bereiken. Voor jezelf. Voor je team. Voor je organisatie.

Welkom bij Atim

Ons vaste team:
OR cursus, OR training mkousbroek@atim.eu

06 - 22 56 95 76

Mirjam Kousbroek

Ervaren trainer, enthousiast, praktisch, gestructureerd, rustig, doortastend

Het goede adres voor:

Invloed uitoefenen als team, samenwerken, overlegvaardigheden, snel tot de kern komen, verbinding.

OR cursus, OR training jvsaase@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Jo van Saase

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training ykok@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Yvonne Kok

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training tverest@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Thijs Verest

ervaren adviseur en trainer

Remco Bronsgeest

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training mdegrave@atim.eu

06 - 12 54 00 14

Marjon de Grave

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training jsijs@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Jaap van der Sijs

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training bdingjan@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Bas Dingjan

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training mbuskens@atim.eu

06 - 40 66 19 78

Maurice Buskens

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training rkusters@atim.eu

06 - 22 56 96 77

Rob Kusters

Ervaren adviseur en trainer, directeur

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

OR cursus, OR training hkaskens@atim.eu

030 2 33 45 22

Helmi Kaskens

Ervaren trainer en adviseur, MfN mediator en teamcoach

Het goede adres voor:

krachtige besluitvorming in teams, creatieve werkwijze, procesbegeleiding, productief maken van verschillen en maken van verbindingen.

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim