Over ATIM

ATIM brengt je verder vooruit

Al meer dan 35 jaar richten wij ons exclusief op ondernemingsraden en medezeggenschap. Hierdoor hebben wij door de jaren heen een bulk aan specifieke OR-kennis en ervaring opgebouwd. Daarom mogen wij ons met recht dé specialist van de OR noemen. Onze OR-trainingen en -cursussen zijn befaamd vanwege de gedegen kwaliteit, OR-deskundigheid, ervaring en actualiteit.

Waar geloven wij in

Mensen die elkaar beter begrijpen, nemen betere beslissingen. In goed overleg komen organisaties verder vooruit. Daar geloven we in bij Atim. Natuurlijk zijn we niet blind voor de pittige uitdagingen waar een ondernemingsraad voor kan staan. We huldigen de uitspraak ‘zonder wrijving geen glans’. Daarom helpen we ondernemingsraden om te gaan met emoties die horen bij samenwerken. Zo kun je het hoogst haalbare in het vizier blijven houden.

Wij zien onszelf als een ploeg van optimisten. Wij zien dagelijks wat ondernemingsraden voor elkaar kunnen boksen. Goede besluitvorming voor de organisatie als geheel én voor de mensen op de werkvloer. Met elkaar verantwoordelijk zijn voor een gezonde organisatie, die klaar is voor de toekomst. Dat is waar het om gaat. En daar dragen we graag ons steentje aan bij door onze OR-trainingen en OR-cursussen, advies en OR-coaching. Dat doen we met veel energie, kennis, plezier en toewijding.

Welkom bij ATIM!

OR cursus, OR training [email protected]

06 - 22 56 96 77

Rob Kusters

Ervaren adviseur en trainer, directeur

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

ambtelijk secretaris, OR cursus, OR training [email protected]

06 - 22 56 95 76

Mirjam Kousbroek

Ervaren trainer, enthousiast, praktisch, gestructureerd, rustig, doortastend

Het goede adres voor:

Invloed uitoefenen als team, samenwerken, overlegvaardigheden, snel tot de kern komen, verbinding.

OR cursus, OR training [email protected]

030 - 2 33 45 22

Jaap van der Sijs

Ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

huisvestings- en arbo vraagstukken, procesbegeleiding bij fusies, overnames en reorganisaties, begeleiding en training op het gebied van financiën en pensioenen en het opzetten van team-strategie en -tactiek.

OR cursus, OR training [email protected]

030 - 2 33 45 22

Maurice Buskens

ervaren adviseur en trainer

ambtelijk secretaris, OR cursus, OR training [email protected]

030 - 2 33 45 22

Helmi Kaskens

Ervaren trainer en adviseur, MfN mediator en teamcoach

Het goede adres voor:

krachtige besluitvorming in teams, creatieve werkwijze, procesbegeleiding, productief maken van verschillen en maken van verbindingen.

OR cursus, OR training [email protected]

06 - 10764137

René Limbeek

Ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

begeleiding groepsprocessen, verbinding, resultaatgericht, vraagstukken m.b.t. organisatie en kwaliteit.

Foto-Yolanda_2021-09-28-135413_bjxq.jpg [email protected]

06 - 51 58 48 54

Yolanda Hofman-Verhoeven

Ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

profielfoto-Marijn-002.jpg [email protected]

06 - 18 73 72 76

Marijn Koole

ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

concrete handvatten uit de medezeggenschapspraktijk, trainingen waar gelachen mag worden, inspiratie voor verandering

Foto-Leonie_2021-09-28-161255_fcmu.jpg [email protected]

06 - 17 41 91 88

Leonie Oor

Bureaumanager en beheerder van de kwaliteitsprocedures

Het goede adres voor:

alle vragen over de diensten van ATIM, de organisatie, de planning en de facturatie.

Ervaringen van ATIM-klanten

Deelnemers ontvangen na afloop van een training een evaluatieformulier. De feedback helpt ons onze kwaliteit hoog te houden en te verbeteren. Ook vragen wij een review achter te laten op Google. Benieuwd wat zij daar zeggen?

>>>> Googlepagina van ATIM <<<<
(klik hier links op het rijtje gele sterren)

Heb jij zelf ervaring met onze trainingen? Fijn wanneer je ook een beoordeling plaatst over ons op Google. Wij leren ervan en je helpt andere Ondernemingsraden ons te vinden.

>>>> direct een Google review invullen<<<<

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.