Over ATIM

ATIM brengt je verder vooruit

Al meer dan 35 jaar richten wij ons exclusief op ondernemingsraden en medezeggenschap. Hierdoor hebben wij door de jaren heen een bulk aan specifieke OR-kennis en ervaring opgebouwd. Daarom mogen wij ons met recht dé specialist van de OR noemen. Onze OR-trainingen en -cursussen zijn befaamd vanwege de gedegen kwaliteit, OR-deskundigheid, ervaring en actualiteit.

Waar geloven wij in

Mensen die elkaar beter begrijpen, nemen betere beslissingen. In goed overleg komen organisaties verder vooruit. Daar geloven we in bij Atim. Natuurlijk zijn we niet blind voor de pittige uitdagingen waar een ondernemingsraad voor kan staan. We huldigen de uitspraak ‘zonder wrijving geen glans’. Daarom helpen we ondernemingsraden om te gaan met emoties die horen bij samenwerken. Zo kun je het hoogst haalbare in het vizier blijven houden.

Wij zien onszelf als een ploeg van optimisten. Wij zien dagelijks wat ondernemingsraden voor elkaar kunnen boksen. Goede besluitvorming voor de organisatie als geheel én voor de mensen op de werkvloer. Met elkaar verantwoordelijk zijn voor een gezonde organisatie, die klaar is voor de toekomst. Dat is waar het om gaat. En daar dragen we graag ons steentje aan bij door onze OR-trainingen en OR-cursussen, advies en OR-coaching. Dat doen we met veel energie, kennis, plezier en toewijding.

Welkom bij ATIM.

Ons vaste team:
OR cursus, OR training rkusters@atim.eu

06 - 22 56 96 77

Rob Kusters

Ervaren adviseur en trainer, directeur

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

ambtelijk secretaris mkousbroek@atim.eu

06 - 22 56 95 76

Mirjam Kousbroek

Ervaren trainer, enthousiast, praktisch, gestructureerd, rustig, doortastend

Het goede adres voor:

Invloed uitoefenen als team, samenwerken, overlegvaardigheden, snel tot de kern komen, verbinding.

OR cursus, OR training mbuskens@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Maurice Buskens

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training tverest@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Thijs Verest

ervaren adviseur en trainer

OR cursus, OR training jsijs@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Jaap van der Sijs

Ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

huisvestings- en arbo vraagstukken, procesbegeleiding bij fusies, overnames en reorganisaties, begeleiding en training op het gebied van financiën en pensioenen en het opzetten van team-strategie en -tactiek.

ambtelijk secretaris hkaskens@atim.eu

030 - 2 33 45 22

Helmi Kaskens

Ervaren trainer en adviseur, MfN mediator en teamcoach

Het goede adres voor:

krachtige besluitvorming in teams, creatieve werkwijze, procesbegeleiding, productief maken van verschillen en maken van verbindingen.

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim