Over ons

OR trainingen, advies en coaching voor ambitieuze leden en bestuurders

Hallo, wij zijn Atim, hèt trainingsbureau voor ambitieuze ondernemingsraden en bestuurders die zich willen inzetten voor een effectieve samenwerking. Een samenwerking die maakt dat belangrijke besluiten beter kunnen worden doorgevoerd en ook nog eens worden gedragen binnen de organisatie!

Al meer dan 35 jaar zetten onze adviseurs zich in om ondernemingsraden en bestuurders te trainen, adviseren en begeleiden. Of een ondernemingsraad nou net is begonnen of al ruime tijd actief is, wij zorgen voor de handvatten die nodig zijn om de OR-taak goed uit te voeren. Dit doen we op een leuke, doelgerichte en praktijkgerichte manier, met passie voor ons vak!

Samen optrekken voor betere beslissingen

Mensen die elkaar beter begrijpen, nemen betere beslissingen. Daarom helpen wij ondernemingsraden en bestuurders bij het vertalen van bedrijfsbelangen naar het personeel en vice versa. Natuurlijk zijn we niet blind voor de uitdagingen die hierbij komen kijken, maar wanneer beide partijen samen optrekken is de kans op succes het grootst. En dat is uiteindelijk in ieders belang!

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Is jouw organisatie toe aan een ondernemingsraad, of zijn jullie al enig tijd actief maar heb je behoefte aan training of coaching op specifieke thema's? Neem eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. Wij vertellen je graag wat we voor jou kunnen betekenen!

Vacature adviseur/trainer

Wil jij ook als adviseur/trainer van ondernemingsraden aan de slag? Kijk dan snel naar onze vacature!

OR cursus, OR training [email protected]

06 - 22 56 96 77

Rob Kusters

Ervaren adviseur en trainer, directeur

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

OR cursus, OR training [email protected]

06 - 10764137

René Limbeek

Ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

begeleiding groepsprocessen, verbinding, resultaatgericht, vraagstukken m.b.t. organisatie en kwaliteit.

Foto-Yolanda_2021-09-28-135413_bjxq.jpg [email protected]

06 - 51 58 48 54

Yolanda Hofman-Verhoeven

Ervaren adviseur en trainer, coördinator leergangen

Het goede adres voor:

versterken van je team, kwaliteit van het overleg, aanpak organisatieveranderingen, feedback

profielfoto-Marijn-002.jpg [email protected]

06 - 18 73 72 76

Marijn Koole

Ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

concrete handvatten uit de medezeggenschapspraktijk, trainingen waar gelachen mag worden, inspiratie voor verandering

foto-hein-zw_2023-03-07-140802_mljd.png [email protected]

030 - 2 33 45 22

Hein van Zijll Langhout

adviseur/trainer met een juridische en mediation-achtergrond

Het goede adres voor:

Overleg waarbij iedereen uit de verf komt en blij is met de opbrengst. Constructief verloop van advies- en instemmingstrajecten met een positief resultaat voor alle betrokkenen.

OR cursus, OR training [email protected]

030 - 2 33 45 22

Jaap van der Sijs

Ervaren adviseur en trainer

Het goede adres voor:

huisvestings- en arbo vraagstukken, procesbegeleiding bij fusies, overnames en reorganisaties, begeleiding en training op het gebied van financiën en pensioenen en het opzetten van team-strategie en -tactiek.

OR cursus, OR training [email protected]

030 - 2 33 45 22

Maurice Buskens

ervaren adviseur en trainer

ambtelijk secretaris, OR cursus, OR training [email protected]

030 - 2 33 45 22

Helmi Kaskens

Ervaren trainer en adviseur, MfN mediator en teamcoach

Het goede adres voor:

krachtige besluitvorming in teams, creatieve werkwijze, procesbegeleiding, productief maken van verschillen en maken van verbindingen.

Foto-Leonie_2021-09-28-161255_fcmu.jpg [email protected]

06 - 17 41 91 88

Leonie Oor

Bureaumanager en beheerder van de kwaliteitsprocedures

Het goede adres voor:

alle vragen over de diensten van Atim, de organisatie, de planning en de facturatie.

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.