Vraag en antwoord

Via onze helpdesk ATIM Paraat ontvangen we dagelijks vragen van OR-leden, ambtelijk secretarissen en bestuurders. Een selectie van de vragen, én antwoorden, vind je hieronder. Heb jij ook een vraag? Je eerste vraag is altijd gratis!
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.