Ervaringen Basiscursusus Arbo voor de OR

Wat deelnemers zeggen

Na afloop van onze trainingen, ontvangt elke deelnemer een evaluatieformulier. Daarin vragen wij deelnemers onder andere hun ervaringen met ons te delen. We delen graag, met toestemming van de inzender, de opgedane ervaringen.

Belastingdienst
Eéndaagse training
6 maart 2024

  • Deze cursus was praktijkgericht, wat mij enorm aanspreekt. De training werd op een luchtige en in een ontspannen sfeer gegeven.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Eéndaagse training
16 augustus 2023

  • Het was een fijne arbotraining waarbij ook veel informatie werd gedeeld over andere onderwerpen zoals omgang met de directie en communicatie. Dit was vooral prettig omdat er veel relatief nieuwe OR leden in onze OR zitten.
  • Veel kennis van functie OR en directie en de onderlinge verhouding
Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen.