Advies

Precies de aanpak die je nodig hebt

OR cursus, OR training, ambtelijk secretaris
Ligt er een ingewikkelde adviesaanvraag op jouw OR-bord? Kamp je met een vastgelopen overleg? Andere zaken waarbij je als OR zo vlot mogelijk op weg geholpen wilt worden? ATIM is jullie gids naar een oplossing. Met veel kennis, ervaring en een gespecialiseerd netwerk kunnen wij je verder vooruit helpen.

Intake
Vertel ons die complexe kwestie die je als team wakker houdt. We onderzoeken met elkaar welke (onderliggende) behoeften er spelen. Je krijgt een concreet voorstel dat bij jullie past. En we snappen dat het belangrijk is dat we snel in actie komen, dat komt goed.

De koers
In een intakegesprek bepalen we wat voor jou en de OR de juiste koers is. Om te komen waar je wil zijn kun je baat hebben bij een gedegen advies waarmee je samen een situatie goed voorbereid behandelt, bijvoorbeeld een op handen zijnde fusie. Een andere keer is een collectieve training of coaching juiste een betere oplossing.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: 030 233 45 22

Eerste hulp bij urgente vragen
Zit je OR met een urgent juridisch, organisatorisch of andere expliciet vraagstuk in z’n maag en zoek je snel antwoord? Bel of mail ons. We helpen jouw OR snel weer verder.

OR-Helpdesk staat voor jou klaar
ATIM Paraat is een helpdesk voor ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen. We helpen je met deskundigheid op elk terrein:
· financiën
· wet- en regelgeving
· communicatie
· bedrijfs- en bestuurskunde
· sociaal beleid
· … en natuurlijk medezeggenschap!

Je concrete vraag kan dus zo gek niet zijn of we hebben er praktisch direct telefonisch een antwoord op.

Jaarabonnement
Als OR kun je een jaarabonnement op ATIM Paraat nemen. Je geniet van de volgende voordelen:
· brede deskundigheid permanent onder handbereik
· persoonlijk antwoord
· voor elk OR-lid bereikbaar
· gratis deelname voor maximaal drie personen aan de minicongressen
· hulp bij verzoek tot bemiddeling of inschakelen van externe specialisten
· één prijs voor het hele jaar.

Abonnementsprijs
In de prijs voor een abonnement houden we rekening met de omvang van de ondernemingsraad:
· 3 leden: € 300,-
· 4 t/m 7 leden: € 357,-
· 8 t/m 15 leden: € 714,-
· Meer dan 15 leden: € 1.060,80

OR cursus, OR training

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Kusters
Mail naar rkusters@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 96 77

OR cursus, OR training

Rob Kusters

rkusters@atim.eu

06 - 22 56 96 77

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim