Advies

Precies de aanpak die je nodig hebt

OR cursus, OR training
Ligt er een ingewikkelde adviesaanvraag op jouw OR-bord? Kamp je met een vastgelopen overleg? Andere zaken waarbij je als OR zo vlot mogelijk op weg geholpen wilt worden? We zijn jullie gids naar een oplossing. Met veel kennis, ervaring en een gespecialiseerd netwerk.

Intake

Vertel ons die complexe kwestie die je als team wakker houdt. We onderzoeken met elkaar welke (onderliggende) behoeften er spelen. Je krijgt een concreet voorstel dat bij jullie past. En we snappen dat het belangrijk is dat we snel in actie komen, dat komt goed.


De koers

In een intakegesprek bepalen we wat voor jou en de OR de juiste koers is. Om te komen waar je wil zijn kun je baat hebben bij een gedegen advies waarmee je samen een situatie goed voorbereid behandelt, bijvoorbeeld een op handen zijnde fusie. Een andere keer is een collectieve training of coaching juiste een betere oplossing.


OR cursus, OR training

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Kusters
Mail naar rkusters@atim.eu
of telefoon 06 - 22 56 96 77

OR cursus, OR training

Rob Kusters

rkusters@atim.eu

06 - 22 56 96 77

Deelnemers aan goed overleg (her)kennen elkaars competenties. Ze maken heldere afspraken en checken geregeld of ze elkaar nog steeds begrijpen. Elke speler kan zich uitspreken over belangen en emoties die spelen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen kunnen de deelnemers zich concentreren op de inhoud van het overleg. Ze werken aan faire uitkomsten voor alle betrokkenen. https://www.atim.eu/over-atim